Nahajate se tukaj

Javni razpisi 2013

št. Predmet Vrsta (blago, storitev, gradnje) Številka razpisa (povezava na dokumentacijo) Velja do

1

Gradbena dela za izgradnjo elektroenergetske infrstrukture 

Gradnje

JN 4063/2013

22.05.2013

2

RP 20 kV Gradišče - dobava in montaža primarne in sekundarne opreme

Blago

JN 4974/2013

17.05.2013 

3.

Pločevina in vijačni material

Blago

JN 4965/2013

11.06.2013

4.

Izvajanje posekov tras NN in SN daljnovodov

Storitev

JN6209/2013

02.07.2013

5.

Adaptacija stavbe 20 kV stikališča v RP 20 kV Gradišče

Gradnje

JN6756/2013

27.06.2013

6.

Zamenjava oken in sanacija fasade na upravni stavbi DE Sežana

Gradnje

JN6758/2013

28.06.2013

7.

Terenska vozila in mehanizacija - nakup vozil z nizkimi emisijami

Blago

JN7389/2013

05.07.2013

8.

Dobava kombiniranih elektronskih števecev električne energije

Blago

JN8041/2013

24.07.2013

9.

Dobava števcev električne energije

Blago

JN8047/2013

12.08.2013

10.

Zavarovanje vozil

Storitev

JN8969/2013

27.08.2013

11.

Vzdrževanje IKT omrežja Elektro Primorske za obdobje štirih let

Storitev

JN9565/2013

10.09.2013

12.

Rekonstrukcija sekundarne opreme na daljinsko vodenih ločilnih mestih

Blago

JN9776/2013

28.08.2013

13.

Dobava NN betonskih drogov

Blago

JN13158/2013

13.11.2013

14.

Računalniška oprema in tiskalniki

Blago

JN13159/2013

06.11.2013

15.

Javno naročilo storitev mobilne in fiksne telefonije za obdobje štirih let

Storitev

JN13908/2013

02.12.2013

16.

Servisiranje, overitev in kontrola merilno krmilnih naprav

Storitev

JN15048/2013

14.01.2014

17.

Komunikacijska oprema

Blago

JN15783/2013

14.01.2014

18.

Dizelsko gorivo

Blago

JN16148/2013

20.01.2014