Nahajate se tukaj

Javni razpisi 2014

št. PREDMET

številka

razpisa

velja do objava o oddaji naročila izbran ponudnik

1.

 Poklicna oblačila

JN588/2014

14.02.2014

JN7193/2014

Zaščita Ptuj d.o.o.- Sklop 1; Asteko d.o.o.- Sklop 2;   Asteko d.o.o. - Sklop 3; Grip trg d.o.o. - Sklop 4

2.

Električni drogovi

JN1060/2014

13.02.2014

JN4074/2014

Tehmar d.o.o.

3

Direktni števci električne energije

JN1867/2014

01.04.2014

JN7199/2014

Naročilo ni bilo dodeljeno.

4.

Izgradnja kabelske kanalizacije TP Miloki-TP Debeli rtič

JN3858/2014 

-

JN11824/2014

CPK d.d.

5.

Dobava kostanjevih drogov

JN3947/2014

23.04.2014

JN6010/2014

SES d.o.o.

6.

Študija: Določitev navišje dovoljene vrednosti ozemjitvene impedance TP in določitev napetosti dotika v odvisnosti od trajanja toka okvare (napake)

NMV925/2014

20.05.2014

 NMV2673/2014

Elektroinštitut Milan Vidmar

7.

Odprava posledic havarije na trasi daljnovoda 2 x 110 kV Pivka - Postojna

Postopek s pogajanji brez prehodne objave

08.04.2014

JN5193/2014

JN6050/2014

Energoinvest Ljubljana d.o.o.

8.

RP 20 kV Komen – dobava in montaža primarne in sekundarne opreme

JN5388/2014

11.06.2014

JN674/2015

Metronik energija d.o.o. 

9.

Dobava kombiniranih elektronskih števcev električne energije

JN5540/2014

16.06.2014

JN6315/2014

Postopek dodelitve je bil ustavljen.

10.

Transportna sredstva

JN5960/2014

18.06.2014

 JN8074/2014

A.B.C. d.o.o. - Sklop 1;  Center Jereb d.o.o.- Sklop 2; Hidravlik servis d.o.o. - Sklop 3; Hidravlik servis d.o.o. - Sklop 4

11.

Energetski števci

JN7347/2014

18.08.2014

JN9955/2014

Sklop 1 -           J-Rupert d.o.o. Sklop 2 Landis+GYR d.o.o.

12.

Osebni računalniki

JN8363/2014

02.09.2014

 JN10519/2014

Telekom Slovenije d.d.

13.

Gradbena dela za EEN Brida

Postopek s pogajanji brez predhodne objave JN8900/2014

02.09.2014

JN9476/2014

Grafist d.o.o.

14.

Gradbena dela za EKK Iztok Miren - DV Sela

Postopek s pogajanji brez predhodne objave

02.09.2014

JN8901/2014

Jadran d.d.

15.

Dodatna elektromontažna dela pri rekonstrukciji DV 110 kV RTP Pivka - RTP Postojna

Postopek s pogajanji brez predhodne objave JN8905/2014

02.09.2014

JN9459/2014

Energoinvest Ljubljana d.d.

16.

Primarna oprema za RTP 110/35 (20) kV

JN9964/2014

18.11.2014

JN737/2015

Elektronabava d.o.o.

17.

Tovorno vozilo z avtodvigalom

JN10439/2014

19.11.2014

JN11802/2014 

Hidravlik servis  d.o.o.

18.

Dobava blaga za RTP Koper - nadzor transformatorja TR 2

NMV4701/2014

20.11.2014

NMV473/2015 

Kolektor Etra d.o.o. 

19.

Dobava SN stikalnega bloka z daljinskim vodenjem

NMV4824/2014

18.11.2014

 

 

20.

Rekonstrukcija sistema vodenja in zaščite 20 kV stikališča (brez tr. polj) v RTP 110/20 kV Idrija

JN10664/2014

28.11.2014

JN2051/2015

KOLEKTOR IGIN d.o.o.

21.

Gradbena dela za EEN Gažon

Postopek s pogajanji brez predhodne objave JN10547/2014

03.11.2014

JN11810/2014 

 Grafist d.o.o.

22.

Gradbena dela za ureditev monterskih boksov

NMV5444/2014

17.11.2014

NMV1506/2015

Grapri d.o.o.

23.

Dobava NN betosnkih drogov

NMV5809/2014

16.01.2015

NMV1240/2015

Stopar PGM d.o.o.

24.

Dodatna dela na kabelski kanalizaciji v Orehovlju Kbv Iztok Miren - DV Sela

Postopek s pogajanji prez predhodne objave JN11750/2014

22.12.2014 

JN607/2015

 Jadran d.d.