Nahajate se tukaj

Obvestilo vsem novim in obstoječim uporabnikom sistema, katerim je bila v izdanem soglasju za priključitev predpisana nova merilna oprema ali zamenjava obstoječe opreme

Spoštovani uporabniki distribucijskega sistema električne energije,

z začetkom uporabe novih Sistemskih obratovalnih navodil distribucijskega sistema električne energije (Ur. l. RS 7/21 – v nadaljevanju SONDSEE) je v 163. členu določeno, da se od 1. 3. 2021 storitev montaže merilne opreme naroči in plača pri lokalnem distribucijskem podjetju. Cenik teh storitev (postavka B.12) je dosegljiv na slednji povezavi.

Vsi uporabniki sistema, ki so do 28. 2. 2021 sklenili pogodbo o priključitvi in poravnali vse obveznosti po njej, lahko skladno z 299. členom sami zagotovijo dobavo in montažo predpisane merilne opreme.

Elektro Primorska, d. d.