Nahajate se tukaj

SKLIC 24. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE ELEKTRO PRIMORSKA

Na podlagi 45. člena Statuta delniške družbe Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., uprava družbe sklicuje 24. skupščino delničarjev, ki bo v petek, 28. junija 2019, ob 12.00 uri na sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva ulica 22, velika sejna soba v pritličju.

GRADIVO ZA SKUPŠČINO: