Nahajate se tukaj

Sklic 25. skupščine delničarjev družbe

Na podlagi 45. člena Statuta delniške družbe Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., uprava družbe sklicuje 25. skupščino delničarjev, ki bo v petek, 10. julija 2020, ob 12.00 uri na sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva ulica 22, velika sejna soba v pritličju.