Nahajate se tukaj

Razvrsti po datumu > Vse 2014 2013

10.5.2016 - 13:25

Nadzorni svet imenoval predsednika uprave družbe

Nadzorni svet družbe Elektro Primorska d.d. je na seji dne 10. 5. 2016 soglasno imenoval g. Uroša Blažico za predsednika uprave družbe Elektro Primorska d.d. za mandatno obdobje štirih let, pri čemer mandat prične teči 1. 7. 2016.

Na podlagi natančno predstavljenega programa za naslednje...

6.4.2016 - 12:54

Pametna omrežja so proces, ki zahteva ustrezno zakonodajno podlago ter aktivno vlogo uporabnika in distribucijskih podjetij

Brdo pri Kranju, 5. april 2016 – Na drugi strateški konferenci elektrodistribucije Slovenije so predstavniki vseh distribucijskih podjetij v središče postavili pametna omrežja, ki predstavljajo ključni člen za razvoj stroškovno učinkovitega distribucijskega omrežja Slovenije. Le takšno omrežje...

2.4.2016 - 07:40

Razpis za predsednika uprave družbe

 

Nadzorni svet družbe Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Nova Gorica, Erjavčeva ulica 22, skladno z določili statuta družbe z dne 4.7.2013 objavlja razpis za:

predsednika/-co uprave.

Za predsednika/-co uprave je lahko imenovan/-a kandidat...

7.10.2015 - 10:28

Elektro Primorska predstavila ukrepe za izboljšanje kakovosti napajanja Zgornjega Posočja

Predstavniki družbe Elektro Primorska d.d. so se v petek, 2. 10. 2015 v Kobaridu sestali s predstavniki gospodarstva in lokalnih skupnosti Zgornjega Posočja. Na sestanku so povabljenim podrobneje predstavili trenutno situacijo v zvezi s kakovostjo napajanja z električno energijo na območju...

22.7.2015 - 09:27

Skupina Elektro Primorska d.d. pristopila k dogovoru o odpisu dolgov

Družba Elektro Primorska d.d. in njena hčerinska družba E 3, d.o.o. sta pristopili k družbenemu dogovoru s katerim bodo odpisani dolgovi socialno najšibkejšim. Odpis dolgov bo potekal pod pogoji in po postopku, določenim z zakonom, ki ureja pogoje za izvedbo obravnavanega ukrepa, ter skladno s...

3.7.2015 - 13:48

Sklepi 20. redne seje skupščine družbe Elektro Primorska d.d.

Nova Gorica, 3.7.2015 – Na današnji 20. skupščini delničarjev družbe Elektro Primorska d.d., ki je potekala na sedežu družbe v Novi Gorici, je bilo navzočega 89,96 % kapitala oziroma 16.885.947 delnic z glasovalno pravico. Delničarji so se seznanili z Letnim poročilom družbe Elektro Primorska d....

Strani