Nahajate se tukaj

Razvrsti po datumu > Vse 2014 2013

31.8.2020 - 14:59

VEČINA NAPAK NA PODROČJU BOVCA USPEŠNO ODPRAVLJENA

Zaradi včerajšnjega neurja je trenutno brez napajanja z električno energijo še 30 odjemalcev na področju transformatorskih postaj Ravni Laz, za Brajdo in Pstina. Na terenu so vse razpoložljive ekipe Elektra Primorska, ki se trudijo, da bi še danes tudi tem uporabnikom zagotovili normalno...

30.8.2020 - 20:08

ZARADI NEURJA OKVARE IN PREKINITVE NA PODROČJU BOVCA

Zaradi neurja in obsežnega vetroloma na področju Loga pod Mangartom in doline Trente bo preko noči brez napajanja z električno energijo ostalo celotno področje, ki ga iz razdelilne postaje Bovec napaja daljnovod Log pod Mangartom in s tem transformatorske postaje Ravni Laz, za Brajdo, Pstina,...

27.8.2020 - 09:58

Elektro Primorska je uspešno zaključila dela na terenu, ki jih je izvajala v sklopu projekta Za Kras

Nova Gorica, 27. avgust, 2020 - Elektro Primorska je  uspešno zaključila dela na terenu, ki jih je izvajala  v sklopu projekta Za Kras. Za Kras je naravovarstveni projekt namenjen izboljšanju stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov na območju Nature 2000 – Kras. Ukrep družbe Elektro...

10.7.2020 - 13:14

Sklepi 25. seje skupščine delničarjev družbe Elektro Primorska, d. d.

Nova Gorica, 10. julij 2020 – Na današnji 25. seji skupščine Elektra Primorska, d. d., so se delničarji seznanili z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Primorska za leto 2019, s prejemki uprave in nadzornega sveta in politiko prejemkov organov vodenja ter...

8.6.2020 - 15:18

Sklic 25. skupščine delničarjev družbe

Na podlagi 45. člena Statuta delniške družbe Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., uprava družbe sklicuje 25. skupščino delničarjev, ki bo v petek, 10. julija 2020, ob 12.00 uri na sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva ulica 22, velika sejna soba v pritličju....

29.5.2020 - 09:46

Neodvisni agregator na trgih električne energije - aktualni vidiki

Agencija za energijo v sodelovanju z Borzenom, ELES, SODO ter elektrodistribucijskimi podjetji Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor in Elektro Primorska (v nadaljevanju partnerji) nadaljuje javno posvetovanje o vzpostavitvi trga s prožnostjo aktivnega odjema v...

Strani