Nahajate se tukaj

Razvrsti po datumu > Vse 2014 2013

27.8.2020 - 09:58

Elektro Primorska je uspešno zaključila dela na terenu, ki jih je izvajala v sklopu projekta Za Kras

Nova Gorica, 27. avgust, 2020 - Elektro Primorska je  uspešno zaključila dela na terenu, ki jih je izvajala  v sklopu projekta Za Kras. Za Kras je naravovarstveni projekt namenjen izboljšanju stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov na območju Nature 2000 – Kras. Ukrep družbe Elektro...

10.7.2020 - 13:14

Sklepi 25. seje skupščine delničarjev družbe Elektro Primorska, d. d.

Nova Gorica, 10. julij 2020 – Na današnji 25. seji skupščine Elektra Primorska, d. d., so se delničarji seznanili z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Primorska za leto 2019, s prejemki uprave in nadzornega sveta in politiko prejemkov organov vodenja ter...

8.6.2020 - 15:18

Sklic 25. skupščine delničarjev družbe

Na podlagi 45. člena Statuta delniške družbe Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., uprava družbe sklicuje 25. skupščino delničarjev, ki bo v petek, 10. julija 2020, ob 12.00 uri na sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva ulica 22, velika sejna soba v pritličju....

29.5.2020 - 09:46

Neodvisni agregator na trgih električne energije - aktualni vidiki

Agencija za energijo v sodelovanju z Borzenom, ELES, SODO ter elektrodistribucijskimi podjetji Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor in Elektro Primorska (v nadaljevanju partnerji) nadaljuje javno posvetovanje o vzpostavitvi trga s prožnostjo aktivnega odjema v...

8.5.2020 - 15:14

Uporabnike storitev Elektra Primorska obveščamo o odprtju prostorov

Poslovne prostore bomo v sredo, 13. maja 2020, ponovno odprli za uporabnike storitev. Za varnost z naše strani bo poskrbljeno v skladu z navodili.

Vas pa prosimo, da:

•             ne vstopate, če ste bolni,

•             uporabite zaščitno masko

•            ...

15.4.2020 - 12:31

Nadzorniki družbe Elektro Primorska sledijo priporočilu Slovenskega državnega holdinga

Družba Elektro Primorska, d. d. je prejela vsa pisna soglasja članov nadzornega sveta in zunanjega člana revizijske komisije o strinjanju s priporočilom, ki ga je izdal Slovenski državni holding d. d. dne 1. 4. 2020. 

Priporočilo SDH d.d.: https://sdh.si/sl-si/novice/1802/priporocilo-...

Strani