Nahajate se tukaj

Razvrsti po datumu > Vse 2014 2013

6.4.2016 - 12:54

Pametna omrežja so proces, ki zahteva ustrezno zakonodajno podlago ter aktivno vlogo uporabnika in distribucijskih podjetij

Brdo pri Kranju, 5. april 2016 – Na drugi strateški konferenci elektrodistribucije Slovenije so predstavniki vseh distribucijskih podjetij v središče postavili pametna omrežja, ki predstavljajo ključni člen za razvoj stroškovno učinkovitega distribucijskega omrežja Slovenije. Le takšno...

2.4.2016 - 07:40

Razpis za predsednika uprave družbe

 

Nadzorni svet družbe Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Nova Gorica, Erjavčeva ulica 22, skladno z določili statuta družbe z dne 4.7.2013 objavlja razpis za:

predsednika/-co uprave.

Za predsednika/-co uprave je lahko...

7.10.2015 - 10:28

Elektro Primorska predstavila ukrepe za izboljšanje kakovosti napajanja Zgornjega Posočja

Predstavniki družbe Elektro Primorska d.d. so se v petek, 2. 10. 2015 v Kobaridu sestali s predstavniki gospodarstva in lokalnih skupnosti Zgornjega Posočja. Na sestanku so povabljenim podrobneje predstavili trenutno situacijo v zvezi s kakovostjo napajanja z električno energijo na...

22.7.2015 - 09:27

Skupina Elektro Primorska d.d. pristopila k dogovoru o odpisu dolgov

Družba Elektro Primorska d.d. in njena hčerinska družba E 3, d.o.o. sta pristopili k družbenemu dogovoru s katerim bodo odpisani dolgovi socialno najšibkejšim. Odpis dolgov bo potekal pod pogoji in po postopku, določenim z zakonom, ki ureja pogoje za izvedbo obravnavanega ukrepa, ter skladno s...

3.7.2015 - 13:48

Sklepi 20. redne seje skupščine družbe Elektro Primorska d.d.

Nova Gorica, 3.7.2015 – Na današnji 20. skupščini delničarjev družbe Elektro Primorska d.d., ki je potekala na sedežu družbe v Novi Gorici, je bilo navzočega 89,96 % kapitala oziroma 16.885.947 delnic z glasovalno pravico. Delničarji so se seznanili z Letnim poročilom družbe Elektro...

2.6.2015 - 12:11

Sklic 20. redne skupščine družbe Elektro Primorska d.d.

Na podlagi 43. člena statuta družbe Elektro Primorska d.d. uprava sklicuje 20. redno skupščino družbe Elektro Primorska d.d. ki bo v petek, 3. julija 2015, ob 12.00 uri na sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva ulica 22, velika sejna soba.

Strani