Nahajate se tukaj

Razvrsti po datumu > Vse 2014 2013

22.7.2015 - 09:27

Skupina Elektro Primorska d.d. pristopila k dogovoru o odpisu dolgov

Družba Elektro Primorska d.d. in njena hčerinska družba E 3, d.o.o. sta pristopili k družbenemu dogovoru s katerim bodo odpisani dolgovi socialno najšibkejšim. Odpis dolgov bo potekal pod pogoji in po postopku, določenim z zakonom, ki ureja pogoje za izvedbo obravnavanega ukrepa, ter skladno s...

3.7.2015 - 13:48

Sklepi 20. redne seje skupščine družbe Elektro Primorska d.d.

Nova Gorica, 3.7.2015 – Na današnji 20. skupščini delničarjev družbe Elektro Primorska d.d., ki je potekala na sedežu družbe v Novi Gorici, je bilo navzočega 89,96 % kapitala oziroma 16.885.947 delnic z glasovalno pravico. Delničarji so se seznanili z Letnim poročilom družbe Elektro Primorska d....

2.6.2015 - 12:11

Sklic 20. redne skupščine družbe Elektro Primorska d.d.

Na podlagi 43. člena statuta družbe Elektro Primorska d.d. uprava sklicuje 20. redno skupščino družbe Elektro Primorska d.d. ki bo v petek, 3. julija 2015, ob 12.00 uri na sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva ulica 22, velika sejna soba.

7.5.2015 - 10:14

Povečano tveganje obratovanja severnoprimorske zanke

V prihodnjih dneh povečano tveganje za izpade napajanja z električno energijo na področju severne Primorske

Zaradi dokončne sanacije v začetku februarja 2015 poškodovanega daljnovoda 110 kV Gorica –Ajdovščina, je nujno potreben izklop omenjenega daljnovoda. Načrtovani izklop bo izveden 8. maja...

24.4.2015 - 15:10

Prva Strateška konferenca elektrodistribucije Slovenije uspešno zaključena

Sporočilo za medije

Kakovostna, zanesljiva in dolgoročno učinkovita oskrba z električno energijo le z lokalno prisotnostjo upravljavcev distribucijskega omrežja

1. strateška konferenca elektrodistribucije Slovenije

Maribor, 23. april 2015 – Elektro distribucijska podjetja so...

3.4.2015 - 09:07

Strateška konferenca elektrodistribucije 2015

Spoštovani,

dejavnost distribucije električne energije ima v Sloveniji že več kot stoletje dolgo tradicijo. Razvoj elektrodistribucijskega omrežja je vedno sledil potrebam, razvoju in posebnosti lokalnega okolja. V ospredju vseh prizadevanj za kakovostno in zanesljivo oskrbo z...

Strani