Nahajate se tukaj

Razvrsti po datumu > Vse 2014 2013

26.8.2016 - 13:39

Sklepi 21. seje skupščine družbe Elektro Primorska d.d.

Nova Gorica, 26. avgust 2016 – Na današnji 21. seji skupščine Elektra Primorska d. d., so se delničarji seznanili z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Primorska za leto 2015, s prejemki predsednika uprave in nadzornega sveta, z mnenjem pooblaščenega...

26.7.2016 - 10:20

Sklic 21. skupščine delničarjev družbe Elektro Primorska d.d.

Na podlagi 43. člena Statuta družbe Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., predsednik uprave sklicuje 21. skupščino delničarjev družbe Elektro Primorska d.d., ki bo v petek, 26. avgusta 2016 ob 12.00 uri na sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva 22, velika sejna...

10.5.2016 - 13:25

Nadzorni svet imenoval predsednika uprave družbe

Nadzorni svet družbe Elektro Primorska d.d. je na seji dne 10. 5. 2016 soglasno imenoval g. Uroša Blažico za predsednika uprave družbe Elektro Primorska d.d. za mandatno obdobje štirih let, pri čemer mandat prične teči 1. 7. 2016.

Na podlagi natančno predstavljenega programa za naslednje...

6.4.2016 - 12:54

Pametna omrežja so proces, ki zahteva ustrezno zakonodajno podlago ter aktivno vlogo uporabnika in distribucijskih podjetij

Brdo pri Kranju, 5. april 2016 – Na drugi strateški konferenci elektrodistribucije Slovenije so predstavniki vseh distribucijskih podjetij v središče postavili pametna omrežja, ki predstavljajo ključni člen za razvoj stroškovno učinkovitega distribucijskega omrežja Slovenije. Le takšno omrežje...

2.4.2016 - 07:40

Razpis za predsednika uprave družbe

 

Nadzorni svet družbe Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Nova Gorica, Erjavčeva ulica 22, skladno z določili statuta družbe z dne 4.7.2013 objavlja razpis za:

predsednika/-co uprave.

Za predsednika/-co uprave je lahko imenovan/-a kandidat...

7.10.2015 - 10:28

Elektro Primorska predstavila ukrepe za izboljšanje kakovosti napajanja Zgornjega Posočja

Predstavniki družbe Elektro Primorska d.d. so se v petek, 2. 10. 2015 v Kobaridu sestali s predstavniki gospodarstva in lokalnih skupnosti Zgornjega Posočja. Na sestanku so povabljenim podrobneje predstavili trenutno situacijo v zvezi s kakovostjo napajanja z električno energijo na območju...

Strani