Nahajate se tukaj

Javni razpisi 2016

 

št. PREDMET

številka

razpisa

velja do objava o oddaji naročila izbran ponudnik

1.

Dobava osebne varovalne opreme

NMV478/2016

16.02.2016

JN001088/2016-X01

Sklop 1 - Asteko d.o.o

Sklop 2 - Ival d.o.o.

Sklop 3 - UNI&FORMA d.o.o.

Sklop 4 - GIP TRG d.o.o.

2. Dobava daljinsko vodenih progovno ločilnih mest NMV595/2016 03.02.2016 JN001950/2016-X01 ALTENS d.o.o.
3. Dva energetska transformatorja 1600 kVA NMV963/2016 09.03.2016 JN001090/2016-X01  ELTIMA d.o.o.
4. Dobava in vzpostavitev opreme za sekundarni podatkovni center, vzpostavitev rezervnega podatkovnega centra ter izdelava okrevalnega načrta JN1391/2016 06.04.2016 JN002804/2016-F01 TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
5. RTP Postojna– dobava primarne opreme za obnovo polja TR1 NMV1297/2016 24.03.2016 JN001094/2016-X01  C&G d.o.o Ljubljana
6. Gradbena obnova prostorov 20 kV stikališč v  RTP Tolmin in RTP Postojna NMV1568/2016 11.04.2016 JN002159/2016-X01 KOLEKTOR KOLING d.o.o.
7. Nadgradnja geografskega informacijskega sistema (GIS) NMV2195/2016 05.05.2016 JN002763/2016-X01 GDi GISDATA d.o.o.
8. Transportna sredstva JN2362/2016 10.05.2016 JN004478/2016-F01

Sklop: 1,2,3,5,6 - ni bilo oddano

Sklop 4 - STAVANJA d.o.o.

Sklop: 7,8,9,10 - HIDRAVLIK SERVIS, d.o.o.

9. Zavarovanje vozil za obdobje od 01.01.2017 do 31.12.2021 JN2392/2016 19.05.2016 JN005463/2016-F01 ADRIATIC SLOVENICA d.d.
10. Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov od 01.01.2017 do 31.12.2017 JN2393/2016 24.05.2016 JN006915/2016-F01 ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
11. Okvirni sporazum za dobavo pisarniškega materiala z odpiranjem konkurence za obdobje štirih let JN000628/2016-W01 12.05.2016 JN000628/2016-X01

SKAT d.o.o. Izola

MK Trgovina d.o.o.

BIROPRODAJA d.o.o.

11. Gradbena dela za izvedbo gradbenih del kabelske kanalizacije na trasi Kal-Neverke JN001223/2016-L01 11.05.2016 JN001223/2016-F01 CPG, d.d.
12. Gradbena dela za izvedbo gradbenih del kabelske kanalizacije na trasi RTP Postojna-Malni JN001222/2016-L01 11.05.2016 JN001222/2016-F01 CPG, d.d.
13. Dobava kombiniranih elektronskih števcev JN001337/2016-W01 07.06.2016   naročilo ni bilo oddano
14. Geodetske storitve (za obdobje dveh let) JN001549/2016-W01 10.06.2016 JN001549/2016-X01

Sklop 1,2,3,4,5

T&G d.o.o.

15. Servisiranje in overitev indukcijskh števcev električne energije JN002134/2016-W01 22.06.2016 JN002134/2016-X01 ELEKTROSERVISI, d.d.
16. Nadgradnja IKT infrastrukture Elektro Primorska JN002343/2016-W01 28.06.2016 JN002343/2016-X01 SRC d.o.o.
17. Dobava direktnih elektronskih števcev in koncetratorjev JN002344/2016-W01 28.06.2016 JN002344/2016-X01 naročilo ni bilo oddano
18. Dobava trižilnega 20 kV energetskega kabla JN002587/2016-W01 01.07.2016 JN002587/2016-X01 MR d.o.o.
19. Dobava kombiniranih elektronskih števcev JN002925/2016-W01 13.07.2016                        JN002925/2016-X01 naročilo ni bilo oddano
20.

Dobava 20 kV primarne in sekundarne opreme za RP 20 kV Bilje I

JN003447/2016-W01 03.08.2016 JN003447/2016-X01 SCHNEIDER ELECTRIC, d.o.o.
21. Vozila z nizkimi emisijami JN003499/2016-B01 09.08.2016 JN003499/2016-C01

Sklop 1 - AVTOPLUS d.o.o. Koper

Sklop 2 - AVTOPLUS d.o.o. Koper

Sklop 3 - naročilo ni bilo oddano

Sklop 4 - naročilo ni bilo oddano

Sklop 5 - A-COSMOS, d.d.

22. Dobava in montaža opreme za daljinsko vodenje trasformatorskih postaj na DE Koper JN003782/2016-W01 03.08.2016 JN003782/2016-X01 SCHNEIDER ELECTRIC, d.o.o.
23. Sanacija strehe servisnega kompleksa v DE Sežana JN003810/2016-W01 05.08.2016 JN003810/2016-X01 GODINA d.o.o.
24. Dobava avtomateriala za 4 letno obdobje JN003862/2016-E01 17.08.2016 JN003862/2016-F01

SKLOP 1: EUROTON, d.o.o. BARTOG d.o.o.

SKLOP 2: EUROTON, d.o.o. BARTOG d.o.o.

SKLOP 3: EUROTON, d.o.o. BARTOG d.o.o.

SKLOP 4: EUROTON, d.o.o. BARTOG d.o.o. TRIS d.o.o.

SKLOP 5: EUROTON, d.o.o. BARTOG d.o.o. PETROL d.d.

25. Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme JN004963/2016-W01 19.09.2016 JN004963/2016-X01 SRC d.o.o.
26. RTP Postojna – 110 KV transformatorsko polje TR 1izvedba gradbenih in elektromontažnih del ter končnega preizkušanja JN005714/2016-W01 12.10.2016 JN005714/2016-X01 ELEKTROSERVISI, d.d.
27. Naslov: Rekonstrukcija sistema vodenja in zaščite 20 kV stikališča (brez TR polj) v RTP 110/20 kV Lucija

 

JN007674/2016-W01 23.12.2016 JN007674/2016-X01 KOLEKTOR IGIN d.o.o.