Nahajate se tukaj

Objave po 11. točki 10.a člena ZDIJZ

SPONZORSKE IN DONATORSKE POGODBE V LETU 2020

PREJEMNIK NAMEN ZNESEK
Odbojkarski klub Gorica sponzorstvo 3,000 €
Nogometni klub Brda sponzorstvo 5,000 €
Gimnazija Tolmin donacija 300 €
Turistično društvo Kuk Ravne - Bate sponzorstvo 300 €
Košarkarsko društvo Nova Gorica Mladi sponzorstvo 7,000 €
Športno in kulturno društvo nasmejanih sponzorstvo 200 €
Osnovna šola Frana Erjavca donacija 435 €
Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača donacija 300 €
Osnovna šola Col donacija 300 €
Plezalna šola Peter Mrak s.p. sponzorstvo 100 €
Osnovna šola Milojke Štrukelj donacija 200 €
Društvo Tminska pustna muzika donacija 100 €
KULTURNO DRUŠTVO BSA donacija 1,000 €
Košarkarski klub Ajdovščina sponzorstvo 1,000 €
Primorskai tehnološki park, POPRI sponzorstvo 1,500 €
Osnovna šola Alijza Gradnika donacija 300 €
Osnovna šola Srečka Kosovela donacija 200 €
Splošna bolnišnica Franca Derganca Nova Gorica donacija 10,895 €
Corpus Artis, pokroviteljstvo monografije sponzorstvo 1,500 €
Turistično društvo Nova Gorica donacija 1,000 €
Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote donacija 150 €
Športno košarkarsko društvo Kras sponzorstvo 1,000 €
KRAJEVNA SKUPNOST ANHOVO - DESKLE donacija 500 €
DRUŠTVO DOBRAVC donacija 200 €
Strelsko društvo VSO donacija 1,000 €
Balinarski klub Cesta sponzorstvo 200 €
Ribiška družina Renče donacija 300 €
Košarkarski klub Idrija sponzorstvo 5,000 €
Goriški golf klub donacija 1,000 €
Športno društvo Košana donacija 200 €
Elektrotehniško društvo Nova Gorica donacija 500 €
Društvo prijateljev Soče sponzorstvo 1,000 €
Društvo paraplegikov Severne Primorske donacija 300 €
Kolesarsko društvo DEŠ FLEŠ sponzorstvo 1,000 €
Kazeljsko društvo donacija 200 €
Mestna občina Nova Gorica, Civilna zaščita donacija 1,500 €
Nogometno društvo Renče sponzorstvo 500 €
Verin  donacija 300 €
Osnovna šola Ivana Roba Šempeter donacija 1,500 €
SKUPAJ   50,980 €

OSTALI SKLENJENI POSLI V LETU 2020

Skladno z enajstim odstavkom 10. a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja v nadaljevanju objavljamo podatke o svetovalnih pogodbah in pogodbah za druge intelektualne storitve družbe Elektro Primorska d.d., od leta 2014.

Zap. št.

Vrsta posla

Datum sklenitve

Pogodbeni partner

Pogodbena vrednost

Vrednost izplačil

 

Trajanje posla

1.

Revizija računovodskih izkazov družbe in skupine za leto 2014

3.9.2014

ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, 1113 Ljubljana

TRR: IBAN 1010 0005 2467 877

8.900,00 EUR

5.398,00 EUR

do 30.4.2015

2.

Svetovanje v postopkih zadolževanja

26.3.2014

NERU podjetje za finančni inženiring d.o.o., Puštal 15, 4220 Škofja Loka

IBAN: SI56 0451 5000 2253 818

950,00 EUR

950,00 EUR

enkratno

3.

Svetovanje v postopkih zadolževanja

26.6.2014

NERU podjetje za finančni inženiring d.o.o., Puštal 15, 4220 Škofja Loka

IBAN: SI56 0451 5000 2253 818

950,00 EUR

950,00 EUR

enkratno

4.

Izvedba delavnice »Učinkovita komunikacija in obvladovanje konfliktov«

29.9.2014

S & T Slovenija d.o.o., Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana

IBAN: SI56 0292 2001 6163 590

1.951,12 EUR

1.951,12 EUR

29.9.2014

5.

Aktuarski izračun za leto 2014

10.01.2015

Mag. Irena Prelog, Dvor 5D, 1210 Ljubljana Šentvid, TRR 02140- 1271044930 pri NLB, davčna številka 61066605

1.076 EUR

1.076 EUR

enkratno

6.

Prevod strokovnega besedila iz slovenščine v tuji jezik (Konsolidirano letno poročilo družbe in skupine za leto 2013)

10.9.2014

HEBA Karl Klemenčič s.p., Pod Lazami 38, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici

IBAN: SI56 0444 4011 2073 713

1.639,80 EUR

1.639,80 EUR

10.9.2014

7.

Oblikovanje in tisk (Konsolidirano letno poročilo družbe in skupine za leto 2013)

14.7.2014

ARTTECH d.o.o., Industrijska cesta 5, Kromberk, 5000 Nova Gorica

IBAN: SI56 0224 1001 6928 533

5.590,00 EUR

5.590,00 EUR

14.7.2014

8.

Izvajanje strokovnih nalog in izobraževanja za program »5.JP Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«

6.11.2014

LAMBERGH d.o.o., Dvorska vas 37a, 4275 Begunje na Gorenjskem

IBAN: SI56 3000 0001 0283 588

31.320,00 EUR

22.620,00 EUR

do 31.3.2015

 

9.

Študija določitev najvišje dovoljene vrednosti ozemljitvene impedance transformatorskih postaj in določitev napetosti dotika v odvisnosti od trajanja toka okvare (napake)

8.9.2014

ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR

Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

IBAN: SI56 0292 4001 2833 094

11.668,80 EUR

( delež EP )

0 EUR

do 1.9.2015

 

10.

Tehnično svetovanje pri izvedbi JN

11.4.2014

PRAETOR d.o.o., varno in gospodarno poslovanje in svetovanje

 Aljaževa ulica 7

 1000 Ljubljana

900,00 EUR

900,00 EUR

enkratno

11.

Strokovna pomoč pri izvedbi postopka JN za odpravo posledic žledoloma

26.6.2014

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak

Železnica 14

1311 Turjak

1.200,00 EUR

1.000,00 EUR

enkratno

12.

Pomoč pri obravnavi dveh zahtevkov za revizijo v zvezi z JN

3.11.2015

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak

Železnica 14

1311 Turjak

4.100,00 EUR

4.100,00 EUR

enkratno

13.

Svetovanje pri izvedbi javnega razpisa za fiksno in mobilno telefonijo

26.11.2014

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak

Železnica 14

1311 Turjak

2.450,00 EUR

2.450,00 EUR

enkratno

14.

Najem portala Okvirni.si in svetovanje pri oddaji JN za material in opremo

19.2.2015

PRAETOR d.o.o., varno in gospodarno poslovanje in svetovanje

 Aljaževa ulica 7

 1000 Ljubljana

7.250,00 EUR

0 EUR

do 31.12.2019

15.

Prenova spletne strani družbe

7.10.2014

ENKI d.o.o.

Tehnološki park 19

1000 Ljubljana

9.855,00 EUR

10.325,00  EUR

do 20.02.2015

16.

Pogodba o opravljanju odvetniških storitev

4.4.2011

Odvetniška pisarna Jadek&Pensa d.n.o.-o.p.

Tavčarjeva 6, Ljubljana

 

Odvetniška tarifa

 

2.220,40 EUR (z DDV)

Nedoločen čas

17.

Zastopanje v zadevi G.I. DAKOTA INVESTMENTS LIMITED, CIPER

2.9.2015

Odvetnik Marko Zupančič, Prešernova cesta 14, Ljubljana

Odvetniška tarifa

3.525,40 EUR (z DDV)

enkratno

18.

Priprava ustavne pobude za presojo določb EZ-1 (delno plačilo)

17.7.2015

Odvetnik Matej Erjavec, Trg Osvobodilne fronte 14, Ljubljana

Odvetniška tarifa

610,00 EUR

(z DDV)

enkratno

19.

Izvedba delavnic za usposabljanje vodij za izvajanje letnih razgovorov

29.4.2015

Dialogos d.o.o. Smoletova 12, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0510 0801 0118 256

10.034,50 EUR

(z DDV)

10.034,50 EUR (z DDV)

enkratno

20.

Iskanje in selekcija kadrov

29.6.2015

S & T Slovenija d.o.o., Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana

IBAN: SI56 0292 2001 6163 590

4.162,24 EUR

(z DDV)

4.162,24 EUR

(z DDV)

enkratno

21.

Prevajanje dokumentacije iz slovenskega v angleški jezik

18.12.2015

Dragoman d.o.o. Delpinova 7 a Nova Gorica

4.595,30 EUR

(z DDV)

4.595,30 EUR

(z DDV)

  enkratno

22.

Pogodba o opravljanju odvetniških storitev

                      4.4.2011

Odvetniška pisarna Jadek&Pensa d.n.o.-o.p.

Odvetniška tarifa

439,20 EUR (z DDV)

Nedoločen čas

23.

Prevajanje dokumentacije iz slovenskega v angleški jezik

18.12.2015

Dragoman d.o.o. Delpinova 7 a Nova Gorica

2.305,80 EUR

(z DDV)

2.305,80 EUR (z DDV)

enkratno

24.

Izvajanje geodetskih storitev za obdobje 1 leta na Sedežu družbe

22.06.2015

T&G d.o.o., Plemljeva ulica 2, 1210 Ljubljana

5.000 EUR

Pogodba v teku

22.06.2016

25.

Izvajanje geodetskih storitev za obdobje 1 leta na DE Nova Gorica

22.06.2015

T&G d.o.o., Plemljeva ulica 2, 1210 Ljubljana

11.000 EUR

Pogodba v teku

22.06.2016

26.

Izvajanje geodetskih storitev za obdobje 1 leta na DE Koper

22.06.2015

T&G d.o.o., Plemljeva ulica 2, 1210 Ljubljana

14.000 EUR

Pogodba v teku

22.06.2016

27.

Izvajanje geodetskih storitev za obdobje 1 leta na DE Sežana

22.06.2015

T&G d.o.o., Plemljeva ulica 2, 1210 Ljubljana

20.000 EUR

Pogodba v teku

22.06.2016

28.

Izvajanje geodetskih storitev za obdobje 1 leta na DE Tolmin

22.06.2015

T&G d.o.o., Plemljeva ulica 2, 1210 Ljubljana

10.000 EUR

Pogodba v teku

22.06.2016

29.

Koordinator za varstvo in zdravje pri delu v fazi priprave projekta in v fazi izvajanja projekta za DE Gorica

15.05.2015

ZI-VP Inženiring –varnost pri delu d.o.o., Erjavčeva ulica 30, 5000 Nova Gorica

5.220 EUR

Pogodba v teku

15.05.2016

30.

Koordinator za varstvo in zdravje pri delu v fazi priprave projekta in v fazi izvajanja projekta za DE Koper

15.05.2015

ZI-VP Inženiring –varnost pri delu d.o.o., Erjavčeva ulica 30, 5000 Nova Gorica

5.720 EUR

Pogodba v teku

15.05.2016

31.

Koordinator za varstvo in zdravje pri delu v fazi priprave projekta in v fazi izvajanja projekta DE Sežana

15.05.2015

ZI-VP Inženiring –varnost pri delu d.o.o., Erjavčeva ulica 30, 5000 Nova Gorica

4.720 EUR

Pogodba v teku

15.05.2016

32.

Koordinator za varstvo in zdravje pri delu v fazi priprave projekta in v fazi izvajanja projekta za DE Tolmin

15.05.2015

ZI-VP Inženiring –varnost pri delu d.o.o., Erjavčeva ulica 30, 5000 Nova Gorica

5.220 EUR

Pogodba v teku

15.05.2016

33.

Izvajanje strokovnega nadzora nad gradbenimi in elektromontažnimi deli na SN in NN objektih Elektro Primorska za obdobje enega leta za DE Gorica

31.05.2015

Edil inženiring d.o.o. Nova Gorica. Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica

5.000 EUR

Pogodba v teku

31.05.2016

34.

Izvajanje strokovnega nadzora nad gradbenimi in elektromontažnimi deli na SN in NN objektih Elektro Primorska za obdobje enega leta za DE Koper

31.05.2015

IGL d.o.o., Uluica Božidarja Jakca 8,  6320 Portorož

5.000 EUR

Pogodba v teku

31.05.2016

35.

Izvajanje strokovnega nadzora nad gradbenimi in elektromontažnimi deli na SN in NN objektih Elektro Primorska za obdobje enega leta za DE Sežana

31.05.2015

Karsus d.o.o., Kraška ulica 2, Sežana

5.000 EUR

Pogodba v teku

31.05.2016

36.

Izvajanje strokovnega nadzora nad gradbenimi in elektromontažnimi deli na SN in NN objektih Elektro Primorska za obdobje enega leta za DE Tolmin

31.05.2015

Edil inženiring d.o.o. Nova Gorica. Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica

5.000 EUR

Pogodba v teku

31.05.2016

 

 

 

OSTALI SKLENJENI POSLI V LETU 2019

  Predmet Dobavitelj Cena
1 Vzorcenje vzorca populacije na terenu MERLAB 15,625.00 €
2 Letno naročilo Cu zbiralk ELTIMA 17,674.20 €
3 Letno naročilo izolirne preproge ELTEZ 10,540.00 €
4 Letno naročilo PF vodnika ELEKTRONABAVA 18,907.50 €
5 Letno naročilo SN varovalk ELEKTRONABAVA 15,310.05 €
6 Letno naročilo NN odvodnikov prenapetosti J-RUPERT 38,252.00 €
7 Vzdrževanje licenc Maximo INFORMATIKA 72,342.05 €
8 Gradbena dela EKK na Notranjski ulici v Postojni CPK 63,041.94 €
9 Izdelava projektne dokumentacije za KBV 2x20 kV RTP Postojna PROJEKT 48,100.00 €
10 Kurilno olje GATIS 14,400.00 €
11 NNO Lokev Pršutarna GREGOR KASTELIC 28,299.04 €
12 Popravilo transformatorja RTP Idrija KOLEKTOR ETRA 17,100.00 €
13 Transport transformatorja v RTP Plave KOLEKTOR ETRA 11,850.00 €
14 Gradbena dela K.K. Rožnik CPK 55,014.02 €
15 Popravilo transformatorja RT 20MVA iz RTP Idrija  KOLEKTOR ETRA 20,300.00 €
16 Notranja revizija v skupini EP v letu 2019 DELOITTE REVIZIJA 31,250.00 €
17 Gradbena dela KK Krožišče Bovec letališče ZIGRAD 31,395.52 €
18 Gradbena dela KK krožišče pri žičnici KOLEKTOR CPG  11,526.03 €
19 Izolacija za ptice IZOELEKTRO 18,707.30 €
20 Jambor  Fe ZAM2 J-RUPERT 19,440.00 €
21 Izvajanje gradbenega nadzora za DE Gorica LEAN.ING 10,800.00 €
22 Izvajanje gradbenega nadzora za DE Tolmin LIMITA MUGERLI 10,748.00 €
23 Dinamični nabavni sistem za nabavo materiala PRAETOR 10,760.00 €
24 Kurilno olje MI OSKRBA 10,819.00 €
25 Kabelski končniki  CONNEX RTP Ajdovščina in Idrija ELTIMA 18,280.00 €
26 Revizije ločilnikov in odklopnikov 110 kV za leto 2019 ELWE & Co 37,840.00 €
27 Gradbena dela NNO Borjana KOLEKTOR CPG  55,934.97 €
28 Gradbena dela NNO Grahovo ZIGRAD 45,231.14 €
29 Zamenjava merilne opreme RTP Pivka J-RUPERT 18,035.00 €
30 Svetovanje - sistem ADMS v projektu NEDO IBE 49,920.00 €
31 Gradbena dela KK Klanec Bovec ZIGRAD 20,092.62 €
32 Reševalne naprave - obnova ANTHRON 14,038.20 €
33 Letev s tokovniki 400/5A ELEKTROCENTER 14,850.00 €
34 Kapa zaščitna za ptice ELTIMA 11,906.64 €
35 Nadgradnja kombija EMS1 SORTIMOSI 11,692.32 €
36 Portal za anlitiko in arhiviranje obratovalnih meritev EIMV 47,040.00 €
37 Popravilo dotrajane konstrukcije kesona in pomožne šasije HIDRAVLIK SERVIS 10,450.00 €
38 Popravilo dvigala  HIDRAVLIK SERVIS 11,663.00 €
39 Čiščenje prostorov MIODRAG MARJANOVIĆ 12,000.00 €
40 Gradbena dela priklopni KBV RTP Kobarid FAZA 1 KOLEKTOR CPG  48,896.48 €
41 Sodeloveanje nadgradnje ciljnega vodenja E3 DR.PENDL & PISWANGE 15,800.00 €
42 Betonska TP TPR-Cv ELEKTRONABAVA 12,180.00 €
43 Gradbena dela KBV Podmark - TP Bolnica GRATEL 14,360.89 €
44 Transformatorji ELTIMA 34,000.00 €
45 Revizija AKU baterij in usmerniških naprav EEA MEDVED DANJEL 39,919.23 €
46 Gradbena dela KK Most na Soči VESELI 86,221.23 €
47 Nadgradnje GIS za 2019 GDI 36,000.00 €
48 Vzdrževanje ACAD licenc za leta 2019-2021 CGS PLUS 32,195.63 €
49 Betonska TP Sava 1P TP Fajti 4 II ELTIMA 10,669.00 €
50 Vzdrževanje in podpora sistemu Advance ENERDAT 40,800.00 €
51 Zamenjava števčne opreme RTP Idrija J-RUPERT 14,775.00 €
52 Svetovanje AVANTON 12,500.00 €
53 Gradbena dela KK Most na Soči KOLEKTOR CPG  22,062.12 €
54 Gradbena dela EEK Šempeter 2 faza GRATEL 45,496.83 €
55 Krovska dela za nadstrešek Kromberk ŽLEBOVI BAJEC 14,975.63 €
56 Kabelski konektoji in odvodniki prenapetosti Raychem ELTIMA 15,712.00 €
57 Zamenjava postajnega računalnika RTP Sežana ISKRA 18,830.00 €
58 Oprema (pohištvo) servisnih prostorov GONZAGA 23,095.24 €
59 Fe jamborji J-RUPERT 41,784.14 €
60 Zamenjava usmernikov in razsmernikov ISEA 19,690.00 €
61 Razširitev koridorja DV 20 kV odce Sela nad Podmelcem MMG 11,500.00 €
62 Vzmetna sponka VS 25 - SOVA TEHMAR 15,804.00 €
63 Povezovalna Tankovska cesta v Ilirski Bistrici GINEX INTERNATIONAL 132,129.26 €
64 Rekonstrukcija DV 20 kV odcep Sela na Krasu, odcep Hudi Log TRANSGRADNJE KOBAL 38,622.32 €
65 Nadgradnja daljinskega vodenja TR Bonifika 1 in Frenkova EMROCON 12,280.00 €
66 Gradbena TP Gregorčičeva in Pregrada II ELTIMA 20,161.00 €
67 Gradbena dela DV 20kV Podgozd-Trnovo PREVOZI NIZKE GRADNJE ERIK SEVER 28,036.05 €
68 Gradbena dela za EKK Poslovna cona Sežana (termnal) ADRIAPLAN 21,999.50 €
69 Elektročno vozilo-priključni hibrid A-COSMOS 27,409.84 €
70 Betonska TP TSN TPR-Cv ELEKTRONABAVA 13,349.00 €
71 Oprema lastne rabe - zamenjava usmernikov PRINSIS 49,091.90 €
72 Električno vozilo‬‬‬ 2x TRGO ABC 51,147.54 €
73 Pravna pomoč pri prodaji E3 ODVETNIŠKA PISARNA PRODAN JURIČ 42,500.00 €
74 Izdelava dokumentacije za vgradno dušilk SIPRO 21,160.00 €
75 DRS Nanos - Hrpelje PROJEKT IP 13,582.00 €
76 Zamenjava merilne opreme RTP Hrpelje J-RUPERT 19,798.00 €
77 Premik transformatorja RTP Idrija KOLEKTOR ETRA 26,760.00 €
78 Armstrong strop za objekt SSO Tolmin TERRIBLE ONE IGOR FABIANI 31,293.50 €
79 DVPLM Vogrsko, Godnje 2, Ozeljan 2 ALTENS 49,245.00 €
80 Pogostitev za dan družbe HOTELI BERNARDIN 17,745.00 €
81 Gradbena dela EKK Podnanos-Rožnik gradbena dela  STPAR PGM 59,131.04 €
82 Gradbena dela NNO  ROG KRIP GRADBENIŠTVO  11,381.52 €
83 Hidravlični vitel - zavora P-TIM 35,800.00 €
84 Gradbena dela EKK Stadion Vipava-RP Vipava KOMUNA. STANOVANJSKO P. SEŽANA 24,789.86 €
85 Gradbena dela EKK O.C. Solkan-Z.M.O. GRATEL 28,561.37 €
86 Analiza postopkov Volovja Reber PROJEKT  12,600.00 €
87 Tipke za ponovni vklop števca J-RUPERT 21,330.00 €
88 Gradbena dela SN ob starem zidovju CPK 42,510.24 €
89 Gradbena dela Nožed 4 1 faza KAJTINA B.I. 28,424.28 €
90 Vključitev omare TR 1 v sistem vodenja RTP Lucija ISKRA 11,839.00 €
91 Elektronski števci za proizvodne enote nad 250 kW ISKRAEMECO 47,838.35 €
92 Licence za EPLAN EXPOR ETI 13,832.35 €
93 Gradbena dela CMI Izola MAKRO 5 50,333.01 €
94 Gradbena dela EKK Slap -Na Rouni KIP KOP 33,657.47 €
95 Sistem za identifikacijo faz GRID INSTRUMENTS 24,000.00 €
96 Presoja kompetenc AMROP 21,150.00 €
97 Montaža dodatnega stabilizatorja na avtodvigalo HIDRAVLIK SERVIS 10,860.00 €
98 Odkup KK Drskovče OBČINA PIVKA 14,021.62 €
99 Broker za izmenjavo podatkov iz števcev proizvodnje z ELES KORONA 23,880.00 €
100 Poslovni najem vozila  s servisnimi storitvami AD AUTOMOTIVE 33,459.60 €
101 Vzdrževalna pogodba Končar KONČAR 39,900.00 €
102 Gradbena dela TP Stara gora Bolnica BEXHET BYLYGBASHI  10,084.23 €
103 Aneks dodatna VoIP oprema TELEKOM SLOVENIJE 19,607.25 €
104 GAP analiza za varnostno operativni center INFORMATIKA 14,312.32 €
105 Gradbena dela SN kbv TP Strunjan 1 - TP LB Strunjan HARTIS 53,082.75 €
106 SN Stikalni blok (Vz, Vz, Tr, Tr)  ABB 11,155.00 €
107 ND EIB obresti in prva tranša  EUROPIAN INVESTMENT BANK 321,983.83 €
108 Energetski pregled RESALTA 15,600.00 €

OSTALI SKLENJENI POSLI V LETU 2016

Predmet

Dobavitelj

Cena

Gradbena dela na poziv

PETER LAMPE S.P.

71.999,20 €

Gradbena dela DV Vojščica

GINEX INTERNATIONAL

16.854,24 €

 Izvedba raziskave zadovoljstva zaposlenih v EP

NINAMEDIA

6.500,00 €

Predelava TR celic v izvodni celici v RTP Izola

TSN

13.020,00 €

Zamenjava opreme števčnih meritev RTP Vrtojba

METRONIK ENERGIJA

18.656,06 €

Krilno olje

PETROL

7.249,99 €

Betonska   TP SAVA 5 2 x 1600 kVA

ELTIMA

15.800,00 €

Revizija AKU baterij in servis usmerniško raz. naprav

E.E.A. MEDVED DANJEL

39.011,60 €

Gradbena dela DV Kojsko - Podsabotin

PETER LAMPE S.P.

18.432,75 €

Tiskalniki

XENON FORTE

26.896,73 €

Prekritje strešne kritine Čatež

IVICA DASKIJEVIČ

8.454,04 €

Svetovalne storitve s področja GIS podatkovnega modela

EIMV

8.400,00 €

Licenčnina za uporabo dokumentnega sistema

360ECM

7.380,00 €

Betonska   TP SAVA 1

ELTIMA

8.350,00 €

Dogradnja merilnega instrumenta za preizkušanje kablov

BELMET

10.740,00 €

Zunanja presoja integriranega sistema vodenja v letu 2016

SQI

4.995,00 €

Gradbena dela EEN Elerji

CPK

76.247,47 €

NN Stikalni blok TP Južna cesta

IMP-TEN TELEKOM

15.490,00 €

Betonska   TP SAVA 1-P

ELTIMA

9.300,00 €

Meritve EMS

ZVD

4.480,00 €

Transformatorji

ELTIMA

26.965,00 €

Gradbena dela DV Temnica-Lipa-Škrbina

GINEX INTERNATIONAL

25.908,51 €

Notranja revizija v skupini EP v letu 2016

BDO REVIZIJA

21.420,00 €

Gradbena dela za ozemljitev jamborov

CPK

10.514,79 €

Ureditev požarnega javljanja v RTP Tolmin

ZARJA ELAKZTONIKA

6.446,37 €

Precijzijski števci

J-RUPERT

38.960,00 €

Študija  za izboljšanje napa Mahle Bovec in TKK Srpenica

KORONA

28.000,00 €

Stikalni blok Schneider GBN+IM

TELMA TRADE

5.400,00 €

Drogovniki

ELTIMA

5.000,00 €

Zamenjava opreme  števčnih meritev RTP Cerkno

METRONIK ENERGIJA

16.470,00 €

Izolacija zbiralk na transformatorjih

ELTIMA

48.199,00 €

Zamenjava SCU in prehod na IEC 104 protokol RP Ciciban

ISKRA

6.497,50 €

Revizija ločilnikov in odklopnikov 110 kV za leto 2016

C & G

49.797,30 €

Vzdrževanje programske opreme Advance

LANDIS & GYR

40.440,00 €

Letna članarina EZS

ENERGETSKA ZBORNICA

5.203,18 €

Jamborji za DV Črni vrh

J-RUPERT

14.940,00 €

Sanacija odklopnika RTP Plave

TSN

6.490,00 €

Oprema za spremljanje vetra Volovja reber

ENERGA SISTEMI

12.082,67 €

Odprava pomankljivosti in izdelava projektnedokumentacije

GRAPRI

12.804,00 €

Autodesk obnova enoletnega vzdrževanja

CGS PLUS

13.909,50 €

Optični kabel RTP Tolmin - RP Provizorij

MENSEL

22.969,85 €

Izvedba gradbenih del na DV Bate-Sveto in NNO črpališče Bate

CPG d.d.

17.198,04 €

Gradbena dela DV RP Idrija - RP Črni vrh SM54 - SM67

PETER LAMPE S.P.

21.174,23 €

Napajanje  UKV repetitor

SITEL

14.543,00 €

Gradbena dela EEN Šared 2

GODINA

72.294,27 €

Koordinacija iz varnosti in zdravja pri delu DE Gorica

ZI-VP

9.975,00 €

Koordinacija iz varnosti in zdravja pri delu DE Tolmin

OSTAN

3.755,00 €

Koordinacija iz varnosti in zdravja pri delu DE Koper

ZI-VP

5.205,00 €

Koordinacija iz varnosti in zdravja pri delu DE Sežana

ZI-VP

9.825,00 €

Izvajanje gradbenih del na poziv

CPK

46.570,06 €

Meritve izolacijskih parametrov energetskih tr.

EIMV

22.940,00 €

Izvajanje strokovnega nadzora nad gradbenimi deli DE Gorica

EDILIŽENIRING

6.510,00 €

Izvajanje strokovnega nadzora nad gradbenimi deli DE Tolmin

EDILIŽENIRING

5.966,30 €

Izvajanje strokovnega nadzora nad gradbenimi deli DE Koper

EDILIŽENIRING

3.416,00 €

Izvajanje strokovnega nadzora nad gradbenimi deli DE Sežana

KARSUS

14.265,20 €

Sredstva za vzdrževanje OVO

IVAL

6.801,00 €

Izdelava projektne dokumentacije RTP Postojna

KORONA

31.070,60 €

Lokator okvarnih tokov z daljinskim nadzorom

GEPRO

32.750,00 €

Revizija regulacijskih stikal transformatorja

C & G

16.860,00 €

Gradbena dela za EKK na Javorniški poti v Postojni

GRAFIST

41.510,42 €

Gradbena dela kablovodi Prestranek-Postojna

GRAFIST

209.266,51 €

Ureditev omare vodenja RTP Izola

ISKRA SISTEMI

49.100,00 €

Meritve ozemljitvenih sistemov

EIMV

20.210,00 €

Zaščita za ptice na DV

ELTIMA

12.329,28 €

Nadgradnja vodenja in obnova 20 kV stikališča RTP Postojna

ISKRA SISTEMI

49.750,00 €

Dodatne UKV DMR radijske postaje

KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE

25.645,38 €

DVPLM Noja Power

ELON

14.896,00 €

Prilagoditev IKT infrastrukture za potrebe projekta Sun Seed

SRC

12.496,00 €

Kemijska analiza TR olja za leto 2016

EIMV

39.197,00 €

Gradbena dela NNO Slugova Dolina

GINEX INTERNATIONAL

14.962,08 €

Betonska transformatorska postaja SAVA 2SF6

ELTIMA

10.200,00 €

Zamenjava cevi ogrevaja upravne stavbe DE Tolmin

EKOLES

31.129,18 €

Letno naročilo tonerjev, kartuš in trakov za vse lokacije

Mladinska knjiga Trgovina

25.861,54 €

Izvedba letnih iger

ŠD Elektro Celje

8.300,00 €

Ozemljitve in indikatorji

C & G

6.200,00 €

Motorne žage

J-RUPERT

4.625,00 €

Nadgradnja daljinskega vodenja RTP Tolmin

ISKRA SISTEMI

49.396,00 €

Izvedba gradbenih del na DV Ravnica-Podgozd-Voglarji

GINEX INTERNATIONAL

37.276,62 €

Vzorčenje elektronskih števcev 2016

ELEKTROSERVISI

41.800,00 €

Električni in baterijski stroji

EKOGREEN

26.741,97 €

Sanacijastrelovodne vrvi na  DV Tolmin - Kobarid

ELEKTROSERVISI

9.979,60 €

Vozniški izpit CE kategorije

ŠOLA VOŽNJE FERDO

6.363,11 €

Orodje za EE

J-RUPERT

7.629,00 €

Škarje in stiskalno orodje

IVAL

5.563,20 €

Škarje in stiskalno orodje investicija

IVAL

21.024,00 €

Orodje za EE Investicija

J-RUPERT

5.421,00 €

Aneks k produkcijski pogodbi z Informatiko d.d. za leto 2014-2015

INFORMATIKA

250.000,00 €

Nabava orodja za leto 2016 - ključi

MERCATOR

5.610,09 €

Zamenjava števčne opreme RTP Gorica

J-RUPERT

17.525,00 €

Gradbena dela DV, TP, NNO Zadnjica

KASKADER

44.361,10 €

Sistem za regulacijo napetosti

KOLEKTOR IGIN

15.500,00 €

Gradbena dela EEN Jašek

GRAFIST

65.724,36 €

BetonskaTP Zadnjica TSN-Forem 1-SF

TSN

10.070,00 €

Betonska TP Sava 3

ELTIMA

16.300,00 €

NNO Dolinska

GRAFIST

15.728,43 €

Revizija procesa zamenjave MKN

PROSPERUS

4.800,00 €

Gradbena dela za objekt EKK RTP Gorica-Vetrišče sever

POZITIVNA GRADNJA INŽENIRING

20.394,87 €

Gradbena dela za objekt KBV,TP,NNO Trg Ivana Roba Šempeter

GRAFIST

17.593,10 €

Zavarovanje odgovornosti uprave in članov NS (2016)

ADRIATIC SLOVENICA

10.025,00 €

Nadomestna osebna varovalna oprema za delo na višini

ANTHRON

25.569,46 €

Tipke za števce 2016

J-RUPERT

25.900,00 €

Optični kabel Postojna - Prestranek

MENSEL

25.648,80 €

Izdelava popisov za gradbena dela za obdobje enega leta

TIA LEON BRECELJ

15.000,00 €

Ureditev izvoda KB Pivka

ISKRA

5.992,30 €

Zamenjava akumulatorske baterije - RTP Koper

E.E.A. MEDVED DANJEL

11.342,00 €

Merilni center MC750

C & G

13.816,00 €

Izdelava projektne dokumentacije za pokablitev RTP Pivka

ELITA I.B.

4.900,00 €

Transportno sredstvo

AVTO BATIČ

23.258,20 €

NN stikalni blok TP Jašek

IMP-TEN TELEKOM

10.984,00 €

Gradbeno obrtna dela nad.Ajdovščina

ELITA NAGODE

29.634,73 €

Produkcijska pogodba z Informatiko d.d. do konca leta 2018

INFORMATIKA

2.047.000,00 €

Produkcijska pogodba z Informatiko d.d. do konca leta 2018

INFORMATIKA

444.000,00 €

Gradbena dela na poziv DE Tolmin

KASKADER

62.780,50 €

Optimiranje materialno-skladiščnega poslovanja

PROLOG

9.214,00 €

Strežnik DCV

SRC

6.800,00 €

NNO Višnje III.

PETER LAMPE S.P.

20.300,00 €

Notranja revizija v skupini EP v letu 2017

BDO REVIZIJA

19.210,00 €

Gradbena dela KBV RP Bilje-Temnica

GINEX INTERNATIONAL

15.755,85 €

Letno naročilo izolirnega traku

ELTEZ

2.100,00 €

Izvedba gradbenih del - obnova TP Utovlje

PRENOVA OZBIČ

12.048,39 €

Letno naročilo izolirne preproge

ELTEZ

4.440,00 €

Izvedba gradbenih del za Nadzorništvo Ajdovščina

ELITA NAGODE

28.895,10 €

Kurilno olje

MI OSKRBA

12.970,00 €

Letno naročilo Cu zbiralk

ELEKTRONABAVA

12.925,50 €

Izvedba gradbenih del TP obrtna cona Lokev in NNO Lokev

GRAFIST

8.348,60 €

Letno naročilo NN kabelskig glav in spojk

ELTEZ

3.869,00 €

Gradbena dela KBV TP Bertoki 1 - TP Bertoki 2

CPK

27.687,19 €

Gradbena dela KBV TP Livade 6-TP Jagodje 3

CPK

38.828,15 €

Gradbena dela KBV TP Dom vodnih športov-TP MHE Marina

CPK

16.990,58 €

Uvedba Maximo - sistema za upravljanje s strateškimi sredstvi EP

INFORMATIKA

770.297,50 €

Zaščita za ptice-izolacijski element- kapa

ELTIMA

14.495,04 €

Letno naročilo SN varovalk

ELEKTRONABAVA

9.278,16 €

Letno naročilo SN odvodnikov prenapetosti

C & G

3.500,00 €

Izvedba gradbenih del KBV 20 kV letališče Divača

CPG

12.383,43 €

Šolanje za OMICRON - dopolnitev

DIVECO ENGINEERING

5.000,00 €

Izvedba gradbeno obrtniških del za rekonstrukcijo RP Bilje 1

Zidarstvo in fasaderstvo Bexhet Bylygbashi

32.790,81 €

Nadgradnja novega terenskega vozila

AVANTURER

12.591,00 €

Transformatorska postaja skupaj z NN ploščo

ELTIMA

10.000,00 €

Letno naročilo NN odvodnikov prenapetosti

J-RUPERT

42.100,00 €

Ročni računalnik

ERPO SISTEMI

12.573,00 €

Letno naročilo PF vodnika

ELEKTRONABAVA

12.013,80 €

Premik transformatorja v RTP Ilirska Bistrica

KOLEKTOR ETRA

7.150,00 €

Odkup NNO Kolodvorska cesta v Pivki

OBČINA PIVKA

47.424,54 €

Izvedba antikorozijske zaščite daljnovodu ENP Pivka - RTP Postojna

ENERGOINVEST

45.000,00 €

Vitli za vozila  4x4

MAMUT 4x4

6.469,97 €

Gradbena dela KBV TP Nožed 4

GRAFIST

41.330,67 €

Sanacija strehe DE Sežana Aneks

GODINA

19.001,00 €

Izvajanje intervencijskih in periodičnih posegov zaščita in dalj.vodenje

KOLEKTOR IGIN

8.000,00 €

Izgradnja novega 110 kV stikališča RTP Plave

EIMV

19.443,46 €

Nadstrešek Koper

KLJUČAVNIČARSTVO RADO KOCJANČIČ

27.900,00 €

Vzdrževalna pogodba za Microsoft programsko opremo za leto 2017

MICROSOFT

29.965,00 €

Odeja za zaposlene in reprezentanco

PRO COMMERCE

8.900,00 €

Kurilno olje Tolmin

MI OSKRBA

8.886,80 €

Termografska kamera FLIR T420bx

BELMET

8.916,00 €