Nahajate se tukaj

Objave po 12. točki 10.a člena ZDIJZ

 

 

Elektro Primorska d.d skladno z dvanajstim odstavkom 10. a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja objavlja prejemke poslovodstva in članov nadzornega organa (članov nadzornega sveta in njegovih komisij).

 

Osebno ime

Funkcija

Dogovorjena višina mesečnega prejemka (bruto)

Dogovorjena višina odpravnine

Višina neto izplačanih prejemkov v letu 2016

Uroš Blažica

Predsednik uprave

7.527,94 €

6 kratnik povprečnega osnovnega mesečnega plačila

43.051,03

 

 

Osebno ime

Funkcija

Letno plačilo in sejnine bruto v letu 2016

Neto izplačilo v letu 2016

mag. Uroš Saksida

Predsednik nadzornega sveta

23.442 €

16.894 €

Matjaž Bajec

Član nadzornega sveta

17.911 €

12.871 €

Dean Kocjančič

Član nadzornega sveta/ Predsednik revizijske komisije

24.102 €

17.374 €

Massimo Makovac

Član nadzornega sveta/ Interni član revizijske komisije

22.670 €

16.332 €

Jernej Kenda

Član nadzornega sveta

17.058 €

12.468 €

Primož Krnel Član nadzornega sveta 17.058 € 12.405 €

Maja Curk

Zunanja članica revizijske komisije

7.221 €

5.329 €

Aleš Jakin

Zunanji član revizijske komisije

7.327 €

5.251 €