Nahajate se tukaj

Objave po 12. točki 10.a člena ZDIJZ

 

 

Elektro Primorska d.d skladno z dvanajstim odstavkom 10. a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja objavlja prejemke poslovodstva in članov nadzornega organa (članov nadzornega sveta in njegovih komisij).

 

Osebno ime

Funkcija

Dogovorjena višina mesečnega prejemka (bruto)

Dogovorjena višina odpravnine

Višina neto izplačanih prejemkov v letu 2018

Uroš Blažica

Predsednik uprave

7.868,63 €

6 kratnik povprečnega osnovnega mesečnega plačila

48.548,30

 

 

Osebno ime

Funkcija

Letno plačilo in sejnine bruto v letu 2018

Neto izplačilo v letu 2018

Stanislav Rijavec

Predsednik nadzornega sveta

21.350,20 €

15.362,48 €

Nikolaj Abrahamsberg

Član nadzornega sveta

16.692,73 €

12.140,63 €

Rudolf Pečovnik

Član nadzornega sveta/ Član revizijske komisije

23.046,99 €

16.596,65 €

Darko Ličen

Član nadzornega sveta/ Predsednik revizijske komisije

21.511,54 €

15.479,86 €

Primož Krnel

Član nadzornega sveta

14.991,70 €

10.903,44 €

Ivan Namar Član nadzornega sveta 14.991,70 € 10.903,44 €

Matej Loncner

Zunanji član revizijske komisije

8.455,28 €

6.149,52 €