Nahajate se tukaj

Objave po 12. točki 10.a člena ZDIJZ

 

 

Elektro Primorska d.d skladno z dvanajstim odstavkom 10. a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja objavlja prejemke poslovodstva in članov nadzornega organa (članov nadzornega sveta in njegovih komisij).

 

Osebno ime

Funkcija

Dogovorjena višina mesečnega prejemka (bruto)

Dogovorjena višina odpravnine

Višina neto izplačanih prejemkov v letu 2015

Uroš Blažica

Predsednik uprave

7.104,13 €

6 kratnik povprečnega osnovnega mesečnega plačila

41.912,30 €

 

 

Osebno ime

Funkcija

Letno plačilo in sejnine bruto v letu 2015

Neto izplačilo v letu 2015

mag. Uroš Saksida

Predsednik nadzornega sveta

21.648 €

15.527 €

Valter Vodopivec

Član nadzornega sveta do 19. 10. 2015

14.691 €

10.684 €

Matjaž Bajec

Član nadzornega sveta

15.805 €

11.278 €

Dean Kocjančič

Član nadzornega sveta/ Predsednik revizijske komisije

21.736 €

15.591 €

Massimo Makovac

Član nadzornega sveta/ Interni član revizijske komisije

20.028 €

14.349 €

Jernej Kenda

Član nadzornega sveta

14.937 €

10.863 €

Primož Krnel Član nadzornega sveta 1.887 € 1.372 €

Maja Curk

Zunanja članica revizijske komisije

6.853 €

4.984 €

Aleš Jakin

Zunanji član revizijske komisije

6.750 €

4.909 €