Nahajate se tukaj

Objave po 64. členu o ZSDH-1

 

Objave v skladu z drugim odstavkom 64. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu.

 

INFORMACIJE O SESTAVI ORGANOV UPRAVLJANJA IN NADZORA

 

I.      Uprava

Zap.

št.

Ime in priimek

Funkcija

Dogovorjena višina mesečnega

prejemka (bruto), PoZ z dne 21.9.2012

Dogovorjene bonitete

Življenjepis in izjave

1.

Uroš Blažica

predsednik  uprave

6.880,88 EUR

uporaba službenega vozila za osebne namene

POVEZAVA

 

* Podatki o prejemkih predsednika uprave so razvidni v  poglavju 3.2 računovodskega dela Letnega poročila družbe.

 

II.      Nadzorni svet

Zap.

št.

Ime in priimek

Funkcija

Sejnina

Nagrada / mesec

Življenjepis in izjave

 

1.

 

Stanislav Rijavec

 

predsednik nadzornega sveta

275 € bruto za sejo in 80 % višine sejnine za korespondenčno sejo

 

1.412,50 € bruto

POVEZAVA

IZJAVA

 

2.

 

Valdi Morato

član nadzornega sveta,

predstavnik delavcev

275 € bruto za sejo in 80 % višine sejnine za korespondenčno sejo

941,67 € bruto

 

POVEZAVA

IZJAVA

 

3.

 

Darko Ličen

 

član nadzornega sveta

275 € bruto za sejo in 80 % višine sejnine za korespondenčno sejo

 

941,67 € bruto

POVEZAVA

IZJAVA

 

4.

 

mag. Nikolaj Abrahamsberg

namestnik predsednika nadzornega sveta,

član nadzornega sveta

275 € bruto za sejo in 80 % višine sejnine za korespondenčno sejo

 

1.035,83 € bruto

POVEZAVA

IZJAVA

 

5.

 

Rudolf Pečovnik

 

član nadzornega sveta

275 € bruto za sejo in 80 % višine sejnine za korespondenčno sejo

 

941,67 € bruto

POVEZAVA

IZJAVA

 

6.

 

Marko Fičur

član nadzornega sveta,

predstavnik delavcev

275 € bruto za sejo in 80 % višine sejnine za korespondenčno sejo

 

941,67 € bruto

POVEZAVA

IZJAVA

 

* Članom nadzornega sveta pripada po sklepu skupščine družbe z dne 25.08.2011 sprejetim pod 5. točko dnevnega reda sejnina, mesečna nagrada in povračilo stroškov  v zvezi z opravljanjem funkcije.

 

III.      Revizijska komisija nadzornega sveta

Zap.

št.

Ime in priimek

Funkcija

Sejnina

Nagrada / mesec

Življenjepis in izjave

 

1.

 

Darko Ličen

 

predsednik revizijske komisije

220 € bruto za sejo in 80 % višine sejnine za korespondenčno sejo

 

353,13 € bruto

POVEZAVA

 

2.

 

Rudolf Pečovnik

 

član revizijske komisije

220 € bruto za sejo in 80 % višine sejnine za korespondenčno sejo

 

235,42 € bruto

POVEZAVA

 

3.

 

Matej Loncner

 

zunanji član revizijske komisije

275 € bruto za sejo in 80 % višine sejnine za korespondenčno sejo

 

470,83 € bruto

POVEZAVA

 

**Predsedniku revizijske komisije pripada po sklepu skupščine družbe z dne 25.08.2011 sprejetim pod 5. točko dnevnega reda sejnina, mesečna nagrada in povračilo stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije.

***Zunanjim članom revizijske komisije pripada po sklepu št. 256 nadzornega sveta družbe z dne 19.1.2012 sejnina, mesečna nagrada in povračilo stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije.

 

 

SEZNAM SUBJEKTOV ZA KATERE SKLADNO Z ZAKONODAJO VELJAJO OMEJITVE POSLOVANJA S POVEZANIMI OSEBAMI

Subjektov, za katere skladno z zakonodajo veljajo omejitve poslovanja s povezanimi osebami, v družbi Elektro Primorska d.d. ni.

 

 

REVIZIJSKA POROČILA