Nahajate se tukaj

RAZPISI

Javna naročila so skupek dejanj, ki jih naročniki opravljajo s ciljem gospodarne nabave blaga, izvedbe storitev ali gradenj. Družba Elektro Primorska d.d. je kot naročnik na področju javnega naročanja zavezana oddajati javna naročila v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja to področje. Na portalu so objavljeni seznami javnih naročil in javnih naročil male vrednosti. Razpisne dokumentacije ter dopolnitve in odgovore na zastavljena vprašanja v zvezi s tem je mogoče pridobiti na http://www.enarocanje.si/.

Pravilnik o javnem naročanju v Elektro Primorski d.d. določa ravnanja naročnika Elektro Primorska d.d. pri naročanju blaga, storitev in gradenj.