Alt

Družbena odgovornost

V družbi Elektro Primorska, d. d. se zavedamo, da je poleg poslovne uspešnosti podjetja pomemben tudi odnos do okolja v katerem delujemo, zato širimo načela družbeno odgovornega ravnanja v poslovnem in družbenem okolju.

Prizadevamo si tudi za izboljševanje okoljskih vidikov poslovanja, za gospodarno ravnanje in racionalno rabo energije, surovin ter drugih naravnih virov.

Prizadevamo si tudi za izboljševanje okoljskih vidikov poslovanja, za gospodarno ravnanje in racionalno rabo energije, surovin ter drugih naravnih virov.

V družbi Elektro Primorska d.d. verjamemo, da poslovni uspeh podjetja temelji tudi na ekonomski racionalnosti, uravnoteženemu razvoju in vpetosti v naravno in družbeno okolje.

Družbena odgovornost je tudi naša konkurenčna prednost, saj s pozitivnim odnosom do vseh deležnikov gradimo ugled in nadaljnji razvoj družbe.

S sponzorstvi in donacijami podpiramo številne humanitarne, kulturne, izobraževalne, športne in ostale projekte v okolju kjer delujemo. Pogosto se pridružimo humanitarnim akcijam, dobrodelne aktivnosti pa razvijamo tudi sami.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava