Alt

Zakonodaja

  • Zakonodaja in predpisi
  • Predpisi EU s področja energetike
  • Interni akti
  • Temeljni dokumenti družbe

KROVNI ZAKON in OSTALI Z ELEKTRIKO POVEZANI ZAKONI TER RESOLUCIJE

Krovni zakon

 Drugi zakoni

VELJAVNI PODZAKONSKI AKTI

Energetska infrastruktura

Izvajanje gospodarske javne službe (prenos in distribucija)

Regulator trga – Agencija za energijo

Trg elektrike – BORZEN

Obnovljivi viri energije ter učinkovita raba energije

 Energetska učinkovitost

Seznam predpisov je dosegljiv na povezavah:

Interni akti

Temeljni dokumenti družbe

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava