Alt

Hranilniki električne energije

Hranilniki električne energije so v nekaterih državah po svetu nameščajo v velikem številu, vse bolj pa so zanimivi tudi v Sloveniji. Razlogov je več. Gotovo je, da je vedno več kompaktnih rešitev na ključ, in njihova cena postaja zelo zanimiva. Glavni razlog za ugodno ekonomiko je rast stroškov za električno energijo. Stroški rastejo s strmo rastjo porabe el. energije in rastjo cen.

 

Nameščanje sončnih elektrarn za samooskrbo in baterijskih hranilnikov sledi trendu vgrajevanja toplotnih črpalk za ogrevanje in hlajenje.

Številni dobavitelji opreme, ponujajo naprave za proizvodnjo in hranjenje električne energije v paketu s toplotno črpalko.

Baterijski hranilniki so kompaktni in lično oblikovani. V enem ohišju so nameščeni akumulatorji in elektronika, ki skrbi za pravilno delovanje sistema ter priključitev na interno inštalacijo objekta. Številni ponudniki opreme zagotavljajo skladnost z zahtevami za priključitev na NN distribucijsko omrežje. Pri odločanju o nakupu opreme je potrebno preveriti ali je določena oprema odobrena s strani SODO in uvrščena na seznam, ki je objavljen na SODO spletni strani.

Nudenje moči za sistemske storitve

Del moči hranilnika lahko ponudite izvajalcu nadstandardnih storitev in tako še dodatno zmanjšate stroške za električno energijo. Ponudniki opreme vam bodo sami predlagali in predstavili omenjeno opcijo.

 

Soglasje distribucijskega operaterja

 

Polnilnice za električna vozila kot baterijski hranilniki

Tehnologija že omogoča uporabo akumulatorjev baterijskih vozil kot hranilnike. Vozila mirujejo večino dneva in smiselno je koriščenje baterij za namen stabilnega delovanja omrežja, manjšanje izgub in manjšanje potrebe po novih virih.

V praksi je tehnologija V2G (vehicle to grid) zaživela le delno, saj je cena vsakega cikla polnjenja visoka in pomeni hitrejše staranje akumulatorja. Z rastjo cene energije se bo razmerje spremenilo in bo taka tehnologija vedno bolj uporabljena.

Kaj je na vidiku

Cene električne energije bodo rastle z rastjo porabe, dajatvami za emisijske kupone, prispevki za , stroški razvoja in jačanja distribucijskega omrežja. Oblikujejo se novi modeli obračuna porabljene električne energije. Pasivna omrežja postajajo pametna in pasivni odjemalci so lahko aktivni. Za simultano vzajemno delovanje sistema in odjemalcev skrbi pametno omrežje. Aktivni odjemalci (ang. Prosumers) bodo za svoj prispevek k zanesljivi oskrbi z električno energijo plačani.

Večtarifni obračun je naslednja stopnja uveljavljenega enotarifnega in dvotarifnega sistema (ET, VT in MT). Način obračuna se bo še naprej razvijal in spodbujali k pametni rabi in transformaciji državljanov od odjemalcev v uporabnike.

Baterijski hranilniki bodo vse bolj upravičena odločitev.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava