Alt

Vodstvo

Družbo vodi predsednik uprave Uroš Blažica.

Nadzorni svet

Predstavniki kapitala:

  • Darko Ličen – predsednik NS
  • Aleš Markočič – član NS, podpredsednik
  • Mojca Veljkovič – članica NS
  • Tamara Volf Žagar – članica NS

Predstavniki zaposlenih:

  • Gorazd Verč – član NS
  • Jurij Janko – član NS

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava