Alt

Kakovost napetosti

Za ocenjevanje kakovosti električne napetosti se uporablja slovenski standard SIST EN 50160. Standard SIST EN 50160 podaja glavne značilnosti električne napetosti na predajnih mestih električne energije ob normalnih obratovalnih pogojih. Ta standard podaja meje oziroma vrednosti, znotraj katerih lahko odjemalec pričakuje značilnosti napetosti in se ne uporablja za nenormalna obratovalna stanja.

 

Kakovost napetosti določa skupek parametrov, ki so opredeljeni v standardu SIST EN 50160:

  • odkloni napajalne napetosti,
  • odstopanje omrežne frekvence,
  • jakost flikerja (migotanje),
  • harmonske napetosti,
  • neravnotežje napajalne napetosti,
  • signalne napetosti.

V spodnji tabeli so podane meje oziroma vrednosti za nizkonapetostna omrežja (NN – 230V):

ZNAČILNOSTI NAPETOSTI INTEGRACIJSKA PERIODA ČASOVNO MERILNO OBDOBJE VERJETNOST NAHAJANJA ZNOTRAJ TOLERANCE OVREDNOTENJE PARAMETRA – TOLERANCA
ODKLONI NAPAJALNE NAPETOSTI 10 minut

10 minut

1 teden

1 teden

95%

100%

+/- 10%

+ 10% / – 15%

OMREŽNA FREKVENCA 10 sekund

10 sekund

1 teden/leto

1 teden/leto

99,50%

100%

+/- 1%

+4% / -6%

FLIKER 2 uri 1 teden 95% =< 1
HARMONIKI 10 minut 1 teden 95% Sist en 50160
NERAVNOTEŽJE NAPAJALNE NAPETOSTI 10 minut 1 teden 95% =< 2%
SIGNALNE NAPETOSTI 3 sekunde 1 dan 99% Sist en 50160

 

V spodnji tabeli so podane meje oziroma vrednosti za srednjenapetostna omrežja (SN):

DEFINICIJA

 

ZNAČILNOST

INTEGRACIJSKA PERIODA ČASOVNO MERILNO OBDOBJE VERJETNOST NAHAJANJA ZNOTRAJ TOLERANCE OVREDNOTENJE ZNAČILNOSTI – TOLERANCA
Odkloni napajalne napetosti 10 minut

 

1 teden SN 99 % £ ± 10 %
SN 100 % £ ± 15 %
Omrežna

frekvenca

10 s 1 leto 99,5 % £ ± 1 %
100 % £ + 4 %/- 6 %
Fliker 2 uri 1 teden 95 % £ 1
Harmoniki 10 minut 1 teden 95 % SIST EN 50160
Neravnotežje napajalne napetosti 10 minut

 

1 teden 95 % £ 2 %
Signalne napetosti 3 sekunde

 

1 dan 99 % SIST EN 50160

SODO mora dati končnemu odjemalcu na njegovo zahtevo izjavo o kakovosti električne napetosti (izjava o skladnosti/neskladnosti).

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava