Alt

Kakovost električne energije

Večina ljudi si v današnjem času sploh ne zna predstavljati življenja brez električne energije. Odjemalec električne energije pričakuje, da je električna energija na voljo takrat, ko jo potrebuje (neprekinjenost dobave) in da vse naprave dobro delujejo (ustrezna kakovost napetosti).

SODO je dolžan uporabniku zagotavljati kakovostno oskrbo z električno energijo.

SODO lahko s končnim uporabnikom sklene pogodbo o kakovosti električne energije, s katero se dogovorita za nestandardno kakovost električne energije in druge posebne pogoje priključitve.

Kakovost električne energije se deli na:

  • komercialno kakovost, ki označuje razmerje med sistemskim operaterjem (dobaviteljem) in uporabnikom omrežja,
  • zanesljivost oskrbe, ki se nanaša na število in trajanje prekinitev,
  • kakovost napetosti, ki se nanaša na frekvenco, velikost, obliko vala in simetrijo trifaznega sistema električne napetosti na prevzemno-predajnem mestu odjemalca.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava