Alt

Letna poročila o kakovosti električne energije

V skladu z 29. členom Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava električne energije tarifnim odjemalcem (Ur. list RS št. 117/2004) objavljamo poročila o kakovosti oskrbe z električno energijo za distribucijsko območje družbe Elektro Primorska, d. d.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava