Alt

Poslanstvo in vizija

Naše poslanstvo je zagotavljati kakovostno in zanesljivo oskrbo z električno energijo na okolju prijazen in varen način, v skladu z zakonodajo in predpisi.

Skrbeti za razvoj in izgradnjo elektroenergetskega omrežja, ter slediti potrebam gospodarstva in prebivalstva. S strokovnim in učinkovitim delovanjem izpolnjevati pričakovanja lastnikov in ostalih deležnikov.

Vizija

Organizirati in usposobiti družbo s tehnološko naprednim elektroenergetskim omrežjem, ki je z inovativnimi energetskimi rešitvami kos zahtevam in izzivom prihodnosti. Doseganje odličnosti poslovanja z nudenjem kvalitetnih, sodobnih in prijaznih storitev. Ohranjati družbeno odgovoren odnos do okolja v katerem delujemo in zaposlenih v družbi.

 

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava