Alt

Tržne storitve

Elektro Primorska svoj nabor izkušenj ponuja naročnikom tudi kot tržne storitve oz. storitve dopolnilne dejavnosti.

Ponudba priklopno merilnih omar

Naročilnica za priklopno merilne omare

 

Zap. št. Besedilo Enota mere Cena (€)
ELEKTROMONTAŽNE STORITVE
I. 1. Rekonstrukcija in popravilo elektroenergetskih objektov in javne razsvetljave Ura 24,00
II. PROJEKTIRANJE IN SORODNE TEHNIČNE STORITVE
1. Projektantske storitve Ura 32,00
2. Visoko zahtevna dela in izdajanje soglasij Ura 32,00
III. STORITVE DELAVNIC
1. Storitvena ura delavnic Ura 24,00
IV. STORITVE TELEKOMUNIKACIJ
1. Storitvena ura Ura 24,00
V. STORITVE Z DELOVNIMI STROJI IN VOZILI
A. OSEBNA VOZILA
1. Osebno vozilo za prevoz do 5 oseb do 1500 ccm Km 0,36
2. Osebno vozilo za prevoz do 5 oseb nad 1500 ccm do 2400 ccm Km 0,41
3. Osebno vozilo za prevoz do 5 oseb nad 2400 ccm Km 0,76
4. Osebno vozilo za prevoz nad 5 do 9 oseb Km 0,68
B. TOVORNI AVTOMOBILI
1. Tovorno vozilo do 3,5 t Km 0,64
2. Tovorno vozilo od 3,5 t do 7,5 t Km 1,74
3. Tovorno vozilo nad 7,5 t do 10 t Km 1,74
4. Tovorno vozilo nad 10 t Km 2,02
5. Dvoosno priklopno vozilo Km 0,63
6 Lahki priklopnik do 750 kg Km 1,04
7. Priklopno vozilo od 750 kg do 5 t Km 1,13
8. Priklopno vozilo nad 5 t Km 1,31
C. OSTALI DELOVNI STROJI – brez posluževalca
1. Avto dvigalo do 2,5 t ura 21,87
2. Avto dvigalo od 2,5 t do 5 t Ura 21,87
3. Avto dvigalo od 5 t do 10 t Ura 21,87
4. Avto dvigalo nad 10 t Ura 40,10
5. Kabelska prikolica Ura 15,00
6. Rovokopač ura 18,00
7. Vitla za vlečenje vodnikov ura 18,00
8. Traktor Ura 18,00
9. Traktor za vlečenje drogov Ura 18,00
10. Traktor za vlečenje drogov s svedrom Ura 18,00
11. Razno večje orodje Ura 11,00
12. Ročno pnevmatsko orodje Ura 11,00
13. Zahtevne meritve s specifičnim vozilom Ura 90,00
14. Manj zahtevne meritve s spec. instr. Ura 39,00
15. Platforma do 20 m Ura 14,22
16. Platforma nad 20 m ura 14,22
D. AGREGATI – brez posluževalca, prevoza in goriva
1. Agregat do 30 kVA Ura 10,00
2. Agregat do 160 kVA Ura 23,00
3. Agregat 500 kVA ura 47,00
IV. OSTALE STORITVE
1. Priprava pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti ali stavbne pravice Kos 250
2. Fotokopiranje A4, A3 List 0,17
3. Fotokopiranje matrice List 0,29
4. Zavarovalne škode Ura 24,00
5. Obrazci (prijava instal. del) Kos 0,42
6. Meritve z registriranimi instr. Dan 27,07
7. Opomin Storitev 1,70
8. Namestitev in odst. ter kontrola delovanja reg. instr. Ura 24,00
9. Pregled merilnega/ločilnega mesta (preverjanje pravilnih nastavitev) storitev 350,00

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava