Alt

Tržne storitve

Elektro Primorska svoj nabor izkušenj ponuja naročnikom tudi kot tržne storitve oz. storitve dopolnilne dejavnosti.

Ponudba priklopno merilnih omaric

Obrazec za stranke

Cenik storitev dopolnilne dejavnosti – veljaven od 1.5.2024

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava