Alt

Distribucijsko omrežje

Družba Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d. je sestavni del elektroenergetskega sistema Republike Slovenije.

Površina preskrbovalnega območja zajema JZ, Z, SZ del Slovenije in znaša 4.335 km² oziroma približno 22% površine celotne Slovenije.

Družba Elektro Primorska, d. d. ima najvišje ležeči daljnovod v Sloveniji, ki je Kanin – Plužna in najnižje ležeči daljnovod v Sloveniji v Postojnski jami.

Omrežje

Distribucijsko omrežje

Velikost distribucijskega območja družbe znaša 4.335 km² in tvori pomemben del elektroenergetskega sistema Republike Slovenije.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava