Alt

Pomoč uporabnikom

Na tem mestu smo zbrali informacije o varčni uporabi energije.

Pri nakupu novega gospodinjskega aparata (pralni, sušilni stroj, štedilnik, hladilnik…) bodite pozorni na energetsko nalepko, kjer črka A pomeni najbolj varčno, črka G pa najmanj varčno napravo.

Varčna raba električne energije

Ogrevanje in zračenje

 • učinkovito ogrevanje (grelna telesa niso zakrita s pohištvom, zavesami)
 • ko zračite, prostor temeljito prezračite (ne puščajte delno odprtih oken več ur dnevno)
 • primerno izolirajte stanovanjski objekt; zatesnite okenske in vratne špranje
 • pri ogrevanju prostorov uporabljajte termostat; čim manj odpirajte vrata in okna

Razsvetljava

 • ugašajte luči
 • redno čistite svetila (umazanija zmanjša izkoristek)
 • uporabite varčne žarnice (do 80% manjša poraba el. energije kot pri žarnicah z žarilno nitko)

Hlajenje in zamrzovanje

 • hladilno-zamrzovalni aparat postavite na primerno mesto (temperatura prostora naj bood 16 do 32°C; ob štedilniku, radiatorju ali peči ni primerno mesto; hladnejši kot je prostor, večji je prihranek energije; vsaka stopinja manj v prostoru pomeni znižanje porabe el. energije – tudi do 6%)
 • na zadnji strani aparata naj bo dovolj prostora za kroženje zraka
 • primerna temperatura v hladilniku je med 5°C in 7°C, v zamrzovalniku -18°C; vsaka stopinja manj pomeni večjo porabo energijev hladilniku ne shranjujte živil z višjo temperaturo od sobne
 • pri trajnem zamrzovanju najprej uporabite zamrzovalni predal hladilnika, nato preložite živilo v zamrzovalno skrinjo
 • zamrznjena živila pravočasno vzemite iz zamrzovalnika in jih talite v hladilniku
 • izogibajte se pogostemu odpiranju vrat hladilnih naprav

Zabava

 • veliko TV aparatov in zabavne elektronike ima možnost ostati v pripravljenosti (takrat je poraba od 5 do 15 W moči, poskusite izklapljati omenjene naprave)
 • ne vklapljajte televizorja oz. radia po nepotrebnem
 • po daljši uporabi izključite računalnik in zaslon

Kuhanje in pečenje

 • premeri pokrovke, posode in grelne plošče naj se ujemajo (tedaj je najmanjša izguba energije)
 • posoda naj bo kakovostna (ravno, bolj debelo dno)
 • kuhajte na najnižji potrebni temperaturi
 • vrata pečice odpirajte le za kratek čas
 • pečico lahko izključite 10 -15 min pred koncem peke
 • za pogrevanje živil v manjših količinah uporabite mikrovalovno pečico

Pomivanje posode

 • vključite le polno naložen pomivalni stroj (prazen ali delno poln porabi enako količino energije in vode)
 • za pomivanje manj umazane posode uporabite varčni program
 • pomivalni stroj vključite v času manjše tarife

Umivanje

 • optimalna nastavitev temperature električnih vodnih grelnikov glede na toplotne izgube je 40-60°C
 • največja poraba tople vode je pri kopanju; varčujete tako, da se večkrat tuširate pri zmernem curku vode
 • takoj popravite pipo, ki kaplja; že deset kapljic na minuto pomeni 170 l vode na mesec

Pranje in likanje

 • pralni stroj napolnite po navodilu proizvajalca
 • izberite nižjo temperaturo pranja – skoraj vsako perilo bo oprano pri 60°C (v primerjavi s pranjem pri 95°C prihranite do 45% energije)
 • izogibajte se predpranja
 • v sušilni stroj dajte predpisano količino perila (pri dvakratnem sušenju polovične količine perila porabite 30% več električne energije)
 • likanje začnite s perilom, ki mu ustreza nižja temperatura (presuho ali preveč vlažno perilo zahteva več časa in energije)
 • likalnik izklapljajte nekaj minut pred koncem likanja

Pogosta vprašanja

Če sumite, da števec kilovatnih ur ne registrira pravilno lahko:

 • zahtevate kontrolno umerjanje oz. kontrolni preizkus (nadzorni pregled obračunskih merilnih naprav).Zahtevo z obrazložitvijo podate:

  Če se izkaže, da števec deluje pravilno, morate stroške za opravljen kontrolni preizkus poravnati sami, v nasprotnem primeru pa vam stroškov ne zaračunamo.

 • dodatno naročite A-test števca (števec se pošlje v preizkus v akreditiran laboratorij).
  • V kolikor se izkaže, da števec deluje pravilno, morate poleg stroškov testiranja, plačati tudi strošek izredne zamenjave števca.
  • Če testiranje pokaže, da števec nepravilno meri obračunske količine, vam stroškov testiranja in zamenjave števca ne zaračunamo, zadeva pa se uredi skladno s predpisi.

Odjemalci morate spremljati delovanje stikalne ure. V kolikor sumite na nepravilno delovanje stikalne ure, to sporočite:

Po prejemu obvestila pooblaščena oseba stikalno uro nastavi ali zamenja v roku osmih delovnih dni.

Ne glede na pravilnost delovanja stikalne ure, se količine dobavljene električne energije obračunajo tako, kot jih je izmeril števec.

Rok za redno zamenjavo števcev električne energije je:

 • dvanajst let (gospodinjstva in manjši poslovni odjemalci) za
  • direktne indukcijske števce ter
  • elektronske števce,
 • šest let (večji poslovni odjemalci) za
  • indirektne in
  • polindirektne števce ter
  • merilne garniture.

 

Odvisno od primera. Preveriti je potrebno razmerje med porabo na večji in porabo na manjši tarifi.

 • Strošek je isti, če imate 23 % porabe na manjši tarifi.
 • V kolikor je ta % nižji velja razmisliti o zamenjavi števca, seveda ob upoštevanju stroškov nakupa ter zamenjave in montaže dvotarifnega števca in krmilne naprave.

Stare naprave (hladilnik, zamrzovalnik…) navadno porabijo več električne energije kot enakovredne nove, zato se investicija v novo, varčnejšo napravo izplača. Pri nakupu bodite pozorni na energetsko nalepko, kjer črka A pomeni najbolj varčno, črka G pa najmanj varčno napravo.

 • Ob uveljavitvi spremembe cene se popis števčnega stanja ne vrši.
 • Odjemalci lahko sami sporočite odbirek števca v petih delovnih dneh od dneva uveljavitve spremembe cene.
 • Če odbirka ne sporočite, se opravi ocena števčnega stanja, pri čemer se upošteva povprečna dnevna poraba med odbirkom pred in med odbirkom po uveljavitvi spremembe cene.

Čeprav na merilnem mestu nimate porabe, morate kljub temu plačati račune. Strošek za obračunsko moč ste dolžni poravnati za vsak mesec posebej, kar vam omogoča, da imate električno energijo kadarkoli na voljo.

Merilno mesto se lahko odklopi na zahtevo odjemalca ali zaradi drugih razlogov:

 • neporavnane obveznosti na merilnem mestu
 • priklop na omrežje brez soglasja za priključitev
 • odjemalec nima izbranega dobavitelja
 • odjem električne energije mimo merilnih naprav
 • odjemalec s svojim odjemom moti delovanje energetskega sistema
 • če odjemalec odreče ali onemogoči pooblaščenim osebam dostop do merilnega mesta …

Če sumite, da vam nekdo krade električno energijo, lahko storite naslednje:

 • izklopite glavno stikalo v vaši razdelilni omarici ali
 • odvijte vse hišne varovalke

Če števec kljub temu beleži porabo, se posvetujte s svojim električarjem ali upravljalcem zgradbe.

 • Preden začnete z dejavnostjo, morate zaprositi za novo soglasje za priključitev za pridobitno dejavnost.
 • V svoji hiši morate primerno urediti ločitev električnih napeljav med gospodinjskim in poslovnim delom in urediti novo merilno mesto.
 • Novo merilno mesto pooblaščena oseba lokalnega pooblaščenca SODO priključi skladno s pravili o priključevanju novih odjemalcev.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava