Oddaja vloge za soglasje za samooskrbo in druge proizvodne naprave

Storitev je namenjena oddaji enotne vloge za izdajo soglasja za priključitev naprav za proizvodnjo električne energije.

Navodila:

 • Najprej prenesete k sebi enotno vlogo v PDF in jo izpolnite tako, da vnesete podatke s pomočjo tipkovnice v pripravljena polja
  Obrazec enotna vloga
 • Izpolnjen PDF podpišite s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali lastnoročno. V kolikor je podpis lastnoročen, morate podpisano vlogo skenirati.
 • Nato izpolnite spodnji obrazec, priložite podpisan PDF in priloge (enopolna shema in soglasje morebitnih solastnikov).

Prosimo, da vpišete točne podatke, sicer vaše vloge ne bomo mogli sprejeti kot popolne.

V roku treh dni boste s strani Elektro Primorska d.d. prejeli potrdilo o prejemu vloge.

Morebitne zahteve za dopolnitev boste prejeli potem, ko bo vloga vsebinsko pregledana.

V kolikor po preteku treh dni ne prejmete potrdila o prejemu vloge, nas kontaktirajte.

  ?

  Kako želite, da se vloga obravnava:


  Opomba: Prva možnost (na podlagi 315.a člena Energetskega zakona), omogoča obračun proizvedene in porabljene električne energije na letni ravni (net – metering). Ta način obračuna zagotavlja hkrati tudi naložbeno pomoč gradnji proizvodne naprave za samooskrbo.