Oddaja vloge za soglasje za samooskrbo in druge proizvodne naprave

Storitev je namenjena oddaji enotne vloge za izdajo soglasja za priključitev naprav za proizvodnjo električne energije.

Navodila:

  • Najprej prenesete k sebi enotno vlogo v PDF in jo izpolnite tako, da vnesete podatke s pomočjo tipkovnice v pripravljena polja
    Obrazec enotna vloga
  • Izpolnjen PDF podpišite s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali lastnoročno. V kolikor je podpis lastnoročen, morate podpisano vlogo skenirati.
  • Nato izpolnite spodnji obrazec, priložite podpisan PDF in priloge (enopolna shema in soglasje morebitnih solastnikov).

Prosimo, da vpišete točne podatke, sicer vaše vloge ne bomo mogli sprejeti kot popolne.

V roku treh dni boste s strani Elektro Primorska d. d. prejeli potrdilo o prejemu vloge.

Morebitne zahteve za dopolnitev boste prejeli potem, ko bo vloga vsebinsko pregledana.

V kolikor po preteku treh dni ne prejmete potrdila o prejemu vloge, nas kontaktirajte.

OPOMBA:
S 1.1.2024 ni več mogoča obravnava na podlagi Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21). Na enotni vlogi ni potrebno označevati načina vstopa v samooskrbo.

    ?