Družba Elektro Primorska d. d. dobila certifikat zlata bonitetna odličnost AAA

Družba Elektro Primorska d. d. dobila certifikat zlata bonitetna odličnost AAA

8. 11. 2016

Zlata boniteta odličnosti je ocena, s katero bonitetne hiše na osnovi različnih kriterijev ocenjujejo boniteto podjetja skozi daljše obdobje – med drugim so sestavni del ocene tudi ocena plačilne sposobnosti, kreditna sposobnost, zadolženost, dobičkonosnost in drugi kriteriji tveganosti poslovanja s podjetjem.

Podjetje, ki izkazuje zlato boniteto odličnosti, predstavlja najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: dobavitelji, kupci, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji.

Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Temelji na računovodskih izkazih družbe za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih dvanajstih mesecih. Za pridobitev bonitete odličnosti Zlata bonitetna odličnost AAA mora podjetje izpolnjevati dodatne pogoje, ki se nanašajo na dolžino poslovanja, višino prihodkov in kapitala ter omejen delež dolga.

V mednarodnem okolju je certificiranje že uveljavljena praksa, s katero podjetja izkazujejo svoje poslovanje, hkrati pa gradijo ugled ter zaupanje med kupci in poslovnimi partnerji.

V družbi Elektro Primorska d. d. smo zato zelo ponosni na pridobljeno Zlato bonitetno oceno odličnosti AAA.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava