Informacije za uporabnike, ki so jih prizadele poplave

Informacije za uporabnike, ki so jih prizadele poplave

18. 8. 2023

Kako ravnati z električno napeljavo in napravami po poplavi?

Električne naprave, ki so bile poplavljene, predstavljajo veliko nevarnost za kratek stik in možnost električnega udara, saj je voda lahko prodrla v notranjost naprav. 
V prvem koraku je nujno izklopiti električno napajanje naprav ter inštalacijo. Prav tako je priporočljivo v hišnem razdelilcu odklopiti varovalke na prizadetem območju objekta.
Priklop poplavljenih električnih naprav, tudi če so bile posušene, ne sme biti izveden brez predhodnega pregleda s strani strokovnjaka.
Kljub navidezni suhosti pa lahko ostanki vlage v notranjosti naprav še vedno predstavljajo tveganje za električni udar. Zato v takšnih primerih poiščite pomoč usposobljenega strokovnjaka, ki bo naprave temeljito pregledal, jih očistil in opravil morebitna potrebna popravila.
V primeru, da opazite na napravah ali instalaciji iskrenje ali karkoli nenavadnega, nemudoma izklopite naprave in se preko telefona ali e-pošte obrnite na naš Klicni center, kjer vam bomo svetovali.
Kontakt Klicnega centra: 
Telefonska številka: 080 34 32
E-pošta: info@elektro-primorska.si

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava