Obračunavanje omrežnine na dan 2. januar 2017

Obračunavanje omrežnine na dan 2. januar 2017

29. 12. 2016

Zakon o spremembi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 83 z dne 23.12.2016) določa, da je 2. januar dela prost dan.

V skladu z usmeritvami, ki smo jih  dne 23.12.2016 prejeli s strani Agencije za energijo, naše uporabnike obveščamo, da bo sprememba dnevnih obdobij pri obračunavanju omrežnine do 2. januarja 2017 urejena daljinsko za merilna mesta, katera so vključena v sistem naprednega merjenja in bo možno pravočasno izvesti prilagoditev merilne naprave. Na merilnih mestih, kjer je za spremembo dnevnih obdobij pri obračunavanju omrežnine potreben obisk merilnega mesta na terenu, bo sprememba opravljena do konca leta 2017, saj v tako kratkem času prilagoditev ni možna. Na teh merilnih mestih bo, v skladu z mnenjem Agencije za energijo, omrežnina na dan 2.januarja 2017  obračunana, kot se obračunava ob delovnih dnevih.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava