Obvestilo odjemalcem električne energije o izvedbi znižanja obračunske moči

Obvestilo odjemalcem električne energije o izvedbi znižanja obračunske moči

14. 3. 2014

Za čas trajanja, ko je bila v Sloveniji zaradi posledic žleda oskrba z električno energijo iz javnega omrežja prekinjena ali zagotovljena s pomočjo agregatov, priključenih na javno elektrodistribucijsko omrežje, obračunska moč ne bo zaračunana.

Za ta čas obračunska moč ne bo zaračunana za omrežnino in prispevek za OVE in SPTE, sorazmerno številu dni v mesecu ter zaokrožena na celo število v kilovatih (kW).

Znižanje obračunske moči bo izvedeno po ureditvi evidenc o času prekinitve oskrbe in zagotovitvi oskrbe iz agregatov ter zagotovitvi ustrezne podpore izvedbi obračuna.

Do takrat bo obračunska moč obračunana nespremenjeno.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava