Obvestilo uporabnikom ob zaprtju države

Obvestilo uporabnikom ob zaprtju države

1. 4. 2021

Cenjene uporabnike obveščamo, da bo Elektro Primorska, d. d. v času trajanja popolne zapore svoje naloge izvajala na naslednji način:

1. Proces obračuna omrežnine in prispevkov, merjenja in posredovanja podatkov se izvaja nemoteno. Za merilna mesta, ki so v letnem obračunu v mescu aprilu, se zanje uporabi odbirek (stanje števca), ki ga pridobi distribucijski operater na način, da ni potreben vstop v prostore uporabnika ali ga distribucijskemu operaterju sporoči uporabnik sam ali preko svojega dobavitelja).

2. Menjava dobavitelja se izvaja nemoteno na tistih merilnih mestih, kjer odbirek pridobi distribucijski operater na način, da ni potreben vstop v prostore uporabnika, ali ga zagotovi uporabnik sam ali preko dobavitelja.

3. Uporabnike in dobavitelje zaradi odpovedi pogodbe seznanjamo, da pravočasno vložijo morebitne preklice odpovedi pogodb, sicer se bodo odklopi izvajali v skladu s 151. členom EZ-1. Odklopi, za katere je potreben vstop v prostore uporabnika, se bodo izvajali skladno s sproščanjem državnih ukrepov.

4. Ostala dela in storitve na merilnih mestih (novi priklopi, ponovni priklopi, menjave števcev, servisi merilno-komunikacijskih naprav) se izvajajo na tistih merilnih, kjer vstop v prostore uporabnika ni potreben in z uporabo osebnih zaščitnih sredstev.

5. Klicni centri in elektronska komunikacija deluje nemoteno.

Elektrodistribucijska podjetja morajo svojim uporabnikom zagotavljati zanesljivo oskrbo z električno energijo, hkrati pa uporabnike in zaposlene maksimalno zaščititi pred širjenjem okužb s COVID-19. Dela na merilnih mestih bodo zaposleni elektrodistribucijskih podjetji opravljali z ustreznimi osebnimi zaščitnimi sredstvi v skladu z usmeritvami Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava