Olajšave za obračunsko moč in prispevek OVE+SPTE

Olajšave za obračunsko moč in prispevek OVE+SPTE

23. 3. 2020

Vlada Republike Slovenije je izdala odlok o začasnem neplačevanju prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za odjemalce odjemne skupine NN brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

V zvezi s sprejetim Odlokom Vlade Republike Slovenije o začasni oprostitvi plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine NN brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije (Uradni list RS, št. 32/2020 z dne 20. 3. 2020) in objavljenim cenikom Agencije za energijo za tarifne postavke za omrežnine elektrooperaterjev (Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020) obveščamo vse odjemalce, da bomo za obdobje od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2020 upoštevali olajšave za obračunsko moč in prispevek OVE+SPTE.

Cenik je objavljen tudi na povezavi https://www.sodo.si/ceniki/2020-03-01/skupni-cenik-omreznin-in-prispevkov

Vsem, ki ste za mesec marec že prejeli račune, bomo izvedli popravke.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava