Povečano tveganje obratovanja severnoprimorske zanke

Povečano tveganje obratovanja severnoprimorske zanke

7. 5. 2015

V prihodnjih dneh povečano tveganje za izpade napajanja z električno energijo na področju severne Primorske.

Zaradi dokončne sanacije v začetku februarja 2015 poškodovanega daljnovoda 110 kV Gorica –Ajdovščina, je nujno potreben izklop omenjenega daljnovoda. Načrtovani izklop bo izveden 8. maja 2015 ob 6.00 uri in bo trajal do 9. maja 2015 do 19. 00 ure. V času izklopa daljnovoda 110 kV Gorica -Ajdovščina bo zelo povečano tveganje za prekinitev napajanja severne Primorske po 110 kV povezavah, saj bo celotna regija, od razdelilno transformatorske postaje (RTP) Ajdovščina naprej (RTP Idrija z odcepom RTP Žiri, RTP Cerkno, RTP Tolmin, RTP Plave, RTP Gorica in RTP Vrtojba) napajana po eni sami 110 kV daljnovodni povezavi. Tako bo že katerikoli izpad te 110 kV daljnovodne povezave na relaciji med Ajdovščino in Gorico lahko povzročil prekinitev napajanja dela severne Primorske.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava