Predstavitev slovenskega dela projekta 3SMART v Idriji

Predstavitev slovenskega dela projekta 3SMART v Idriji

18. 11. 2019

Na evropskem projektu 3Smart oziroma Smart Building – Smart Grid – Smart City (Pametna stavba – pametno omrežje – pametno mesto) je sodelovalo 17 partnerjev in pridruženih partnerjev iz šestih držav podonavske regije; iz Slovenije Elektro Primorska, E 3, Občina Idrija in pridruženi partner GOLEA.

Elektro Primorska je na projektu sodelovala pri testiranju tehnologij upravljanja s fleksibilnostjo odjema in vpeljave teh konceptov v distribucijsko omrežje. Cilj projekta 3Smart je zagotoviti tehnološke in zakonodajne osnove oziroma pogoje za navzkrižno energetsko upravljanje stavb, energetskih omrežij in večjih občinskih infrastruktur v Podonavju, sistem pa pilotno uporabiti in testirati na petih lokacijah v petih različnih državah v podonavski regiji in sicer v Sloveniji, Avstriji, Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem in Madžarskem.

Pilotni projekt za distribucijsko omrežje je obsegal obravnavo preproste strukture srednje napetostnega omrežja v Idriji s fleksibilnim odjemalcem v centru Idrije. V Idriji se je projekt na strani ponudnika fleksibilnosti osredotočil na postajo za daljinsko ogrevanje, ki ogreva osnovno šolo, športni center in Modro dvorano in na njeno nadgradnjo z dodatnimi funkcijami za spremljanje in upravljanje z energijo. V tem kontekstu se je uvedla tudi fleksibilnost odjema električne energije, saj je bila na razpolago sončna elektrarna in naprava s soproizvodnjo toplote in električne energije. Potreba po razvoju fleksibilnosti izhaja iz pričakovanega razvoja obremenitev zaradi elektrifikacije ogrevanja, e-mobilnosti in samooskrb. Fleksibilnost odjemalcev lahko lajša pričakovan, hiter razvoj obremenitev in delno časovno zamakne potrebo po ojačitvah omrežja. Projekt se je pri razvoju energetskih modulov osredotočil na izhodišča delovanja distributerja in sicer: načrtovanje obratovanja, obratovanje in razvoj distribucijskega omrežja, ki ga skupaj povezujejo zakonodajne osnove. Projekt je uvedel dolgoročne in kratkoročne module za obvladovanje fleksibilnosti odjema in proizvodnje.

Sodelovanje na projektu bo družbi Elektro Primorska služilo kot vodilo za določanje strategije celostnega uvajanja fleksibilnosti. Pri tem bo igrala ključno vlogo nadgradnja temeljnih podatkovnih skladov, simulacijskih orodji in tehnologij za uravnavanje odjema pri odjemalcih. Celoten proces zagotavljanja fleksibilnosti kaže na pomembnost digitalizacije in pospešitve dinamike procesov obratovanja in razvoja omrežja, če bomo hoteli uspešno odgovarjati izzivom v prihodnosti.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava