Začetek projekta DSElektroDIS

Začetek projekta DSElektroDIS

27. 12. 2022

Projekt DSElektroDIS (Digitalno Stičišče Elektro Distribucije) se izvaja v sklopu razpisa Digitalna preobrazba gospodarstva. Slednji je del Načrta za okrevanje in odpornost, razvojno področje Digitalna preobrazba (financira Evropska unija - NextGenerationEU).

Elektro Primorska je uspešno kandidirala na razpisu Digitalna preobrazba gospodarstva. Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost.

Projekt DSElektroDIS (Digitalno Stičišče Elektro Distribucije) se izvaja v sklopu razpisa Digitalna preobrazba (JR Digit NOO), ki je del Načrta za okrevanje in odpornost, razvojno področje Digitalna preobrazba in ga financira Evropska unija – NextGenerationEU. Vodilni partner projekta je družba Elektro Primorska, na projektu pa sodelujejo še podjetje Grid Instruments, Analitica in Logix.

Osnovna motivacija projekta DSElektroDIS (Digitalno Stičišče Elektro Distribucije) je pilotna postavitev osnovne infrastrukture integracijske platforme in sistema za podatkovno analitiko. Namen slednje je vzpostaviti enoten in prilagodljiv dostop do podatkov iz različnih virov v ključnih IT in OT sistemih ter zagotoviti njihovo hranjenje (arhiviranje), obdelavo, medsebojno izmenjavo in prikaz z najsodobnejšimi orodji ter aplikacijami za podatkovno analitiko.

Projekt bo omogočal optimizacijo obstoječih in razvoj novih storitev, ki bodo družbi omogočala soočiti se s prihajajočimi izzivi obvladovanja tveganj povezanih s transformacijo distribucijskih podjetij v t.i zelenem prehodu. Slednja bodo namreč imela ključno vlogo pri vzpostavljanju procesov integracije obnovljivih virov, toplotnih črpalk in hranilnikov ter polnjenja električnih vozil. Ravno tako bodo imela vlogo najpomembnejšega koordinatorja storitev prožnosti, ki bo pogojena s trenutno razpoložljivostjo zmogljivosti distribucijskega omrežja in bo tako neposredno vplivala na učinkovito in likvidno delovanje trga prožnosti.

Namen projekta je oblikovati in preveriti ustrezno tehnološko zasnovo in arhitekturo sistema, vzpostaviti osnovne podatkovne strukture s povezavami na ključne vire podatkov, razviti najpomembnejše aplikacije na osnovi analitike za odpravo trenutnih procesnih ozkih grel (npr. izdelava soglasij), pridobiti ustrezna znanja tako z vidika administracije kot uporabe sistema ter vzpostaviti interne delovne in organizacijske procese, ki bodo omogočali učinkovito uporabo, vzdrževanje in razvoj sistema.

Cilji projekta so širši in niso povezani le z uspešno izvedbo integracijsko-podatkovne infrastrukture temveč se osredotočajo tudi na prenosa znanja in usmerjenosti za naprej. Osnovni cilj je oblikovati zasnovo in bazične funkcije digitalnega dvojčka distribucijskega omrežja, ki bo služil kot osrednje simulacijsko okolje za obdelovanje podatkov in napredno izdelavo analiz za potrebe notranjih in zunanjih storitev ter aplikacij.

Ključne analitske aplikacije (rezultati) projekta bodo:

  • Napredno generiranje topološkega modela omrežja z impedančnimi parametri.
  • Izračun zmogljivosti omrežja (ang. Nodal Hosting Capacity) in informacijska podpora pri izdelavi soglasij za priključitev.
  • Verzioniran CIM repozitorij.
  • Podatkovno vozlišče za izdelavo regulatornih poročil.

Skupna finančna vrednost projekta znaša 2.586.600,00 € od tega sofinaciranje iz mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost 1.450.320,00 €. 

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava