Razpis kadrovskih štipendij za šolsko leto 2024/2025

Razpis kadrovskih štipendij za šolsko leto 2024/2025

5. 7. 2024

Elektro Primorska, d.d., podjetje za distribucijo električne energije, Nova Gorica, objavlja razpis kadrovskih štipendij za šolsko leto 2024/2025.

Elektro Primorska, d.d., podjetje za distribucijo električne energije, Nova Gorica, objavlja razpis kadrovskih štipendij za šolsko leto 2024/2025.

Štipendije bomo ponudili skupno šestim dijakom ali študentom izobraževalnega programa:

ELEKTROTEHNIKA

  • Srednješolski program (elektrotehnik) in
  • Magistrski študijski program (študijski program elektroenergetika ali napredni elektroenergetski sistemi)

Štipendistom bomo poleg štipendij nudili opravljanje obvezne delovne prakse v urejenem delovnem okolju in pod strokovnim mentorstvom v vsakem šolskem oz. študijskem letu, seznanitev z najsodobnejšimi tehnologijami in možnost zaposlitve po uspešno zaključenem izobraževanju.

Prijavi za štipendije je potrebno predložiti kratek življenjepis in kontaktne podatke ter zadnje šolsko spričevalo ali potrdilo o opravljenih izpitih. Potrdilo o vpisu za šolsko leto 2024/2025 bo potrebno dostaviti naknadno.

Prijavo na razpis pošljite najkasneje do 15.9.2024 na elektronski naslov info@elektro-primorska.si ali po pošti na naslov Elektro Primorska, d. d. Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica s pripisom »Razpis za kadrovsko štipendijo«.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava