Sklic skupščine delničarjev družbe

Sklic skupščine delničarjev družbe

27. 5. 2022

Na podlagi 45. člena Statuta družbe Elektro Primorska, d. d. uprava sklicuje 27. skupščino Elektro Primorska, d. d., ki bo v ponedeljek, 27. junija 2022, ob 12. uri na sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva ulica 22, velika sejna soba.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava