Zaradi neurja izpadi električne energije

Zaradi neurja izpadi električne energije

19. 7. 2023

Informacije o prekinitvah dobave električne energije na napravah distribucijskega elektroenergetskega sistema Elektra Primorska

Trenutno je brez električne energije še 514 odjemalcev največ na Tolminskem (Sela nad Podmelcem, Logaršče, Lom, Trebuša, Šebrelje) in nekaj na Kanalskem (Doblar).

Večinoma gre za podrta drevesa na daljnovodih in potrgane žice. Ekipe so na terenu in se trudijo vzpostaviti normalno stanje, predvidoma bodo dela zaključena do 20.00 ure. Kjer napak ne bo mogoče odpraviti bomo namestili agregat.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Zaradi močnega neurja je včeraj zvečer prihajalo do okvar električnega omrežja in posledično do prekinitev dobave električne energije na nekaterih mestih distribucijskega področja Elektra Primorska.

Trenutno je brez električne energije približno 800 odjemalcev na Cerknem (Novaki, Ravne, Kladje, Šebrelje, Gorenji Novaki), Tolminskem (Sela nad Podmelcem, Logaršče, Lom, Trebuša), Kobarid (Robič blok), Kanalskem (Avče, Doblar), Idrija (Rejci) in na Ajdovskem (Kovk), kjer bodo napake predvidoma najprej odpravljene.

Večinoma gre za podrta drevesa na daljnovodih in potrgane žice. Ekipe so na terenu in se trudijo vzpostaviti normalno stanje, dela bodo potekala preko celega dneva.

Uporabnike omrežja prosimo za razumevanje.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava