Alt

Lastniška struktura

Lastniška struktura družbe Elektro Primorska, d.d. na dan 30. 9. 2021:
Lastnik delnic Lastniški delež
Republika Slovenija 79,68%
Zavarovalnica Triglav, d.d. 5,98%
Hotel Mrak d.o.o. 2,75%
Kapitalska družba, d.d. 2,00%
KALANTIA LIMITED 1,28%
DZS, d.d. 0,85%
Kapitalska družba d.d. – Kritni sklad prvega pokojninskega sklada KSPPS 0,77%
Sklad za financiranje razgradnje nuklearke 0,75%
CERTIUS bvg d.o.o. – v likvidaciji 0,44%
Triglav vzajemni skladi – Delniški Triglav, d.d. 0,43%
DUTB, d. d. 0,36%
BARNOS d.o.o. 0,27%
Kritni sklad življenjskega cikla zajamče 0,21%
IFIN d.o.o. 0,17%
Ostali PID-i, pravne osebe, zavarovalnice, skladi (skupaj ) 0,86%
Delavci, upokojenci, bivši zaposleni, družinski člani in druge fizične osebe (skupaj ) 3,20%

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava