Elektro Primorska je uspešno zaključila dela na terenu, ki jih je izvajala v sklopu projekta za Kras

Elektro Primorska je uspešno zaključila dela na terenu, ki jih je izvajala v sklopu projekta za Kras

27. 8. 2020

Nova Gorica, 27. avgust, 2020 - Elektro Primorska je uspešno zaključila dela na terenu, ki jih je izvajala v sklopu projekta Za Kras. Za Kras je naravovarstveni projekt namenjen izboljšanju stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov na območju Nature 2000 – Kras. Ukrep družbe Elektro Primorska je izboljšanje stanja ohranjenosti velike sove uharice z vzpostavitvijo izolacije srednje napetostnih daljnovodov.

Septembra 2017 se je družba Elektro Primorska kot eden od partnerjev vključila v projekt Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 – Kras, na kratko Za Kras. Gre za naravovarstveni projekt, ki je namenjen izboljšanju stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov na območju Nature 2000 – Kras, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija, in se bo iztekel konec julija prihodnje leto. Nosilec je Regijski park Škocjanske jame, poleg Elektra Primorska pa sodelujejo še Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Občina Divača. Različni naravovarstveni ukrepi v skupni vrednosti skoraj 3,2 milijona evrov bodo pripomogli k izboljšanju stanja treh najbolj ogroženih habitatnih tipov in s tem pripomogli k ohranjanju 27 ogroženih rastlinskih in živalskih vrst na Krasu.

Z deli na terenu, to je z zaščito delov pod napetostjo na srednje napetostnih betonskih drogovih je družba Elektro Primorska pričela februarja 2019. Dela so se v večji meri izvajala s pomočjo mehanizacije – tovornih vozil s platformo, v manjši meri, kjer so bila stojna mesta mehanizaciji nedostopna pa s pomočjo plezalk. Na terenu je bilo dela potrebno usklajevati z vremenskimi razmerami, košnjo travnikov, možnostmi odklopov, razpoložljivostjo ekip delavcev  in nenazadnje epidemijo COVID-a, ki je za dva meseca prekinila izvajanje del.

Naloga Elektra Primorska je bila zaščititi dele pod napetostjo na betonskih podporah in s tem ob morebitnem dotiku ptic onemogočiti, da bi zaradi električnega udara poginile. Najbolj ogrožene so že omenjene velike sove uharice. Družba Elektro Primorska je zaščitila dele pod napetostjo na 1.254 drogovih – stojnih mestih, kar v naravi predstavlja 110 kilometrov daljnovodov. Po investicijskem programu to znaša 635 tisoč evrov.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava