Elektro Primorska partner projekta 3SMART

Elektro Primorska partner projekta 3SMART

3. 3. 2017

Elektro Primorska sodeluje na evropskem projektu 3Smart oziroma Smart Building – Smart Grid – Smart City (Pametna stavba – pametno omrežje – pametno mesto). Vodilni partner je Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Zagrebu. Na projektu sodeluje 17 partnerjev in pridruženih partnerjev iz šestih držav podonavske regije; iz Slovenije Elektro Primorska, E 3, Občina Idrija in pridruženi partner GOLEA.

K sodelovanju smo pristopili ker gre za razvojni, mednarodni projekt, ki predvideva izvedbo modularne platforme za usklajeno upravljanje z energijo v stavbah in v distribucijskem omrežju. Kot lastniki distribucijskega omrežja zagotavljamo potrebno infrastrukturo in sodelovanje pri razvoju orodja za upravljanje z energijo na strani omrežja. Od projekta pričakujemo rešitve, ki jih bomo po testiranju na platformi lahko v prihodnje razširili v praktično rabo oz. na celotno omrežje. Glavni cilj projekta 3Smart je izboljšanje energetske zanesljivosti in energetske učinkovitosti.

Projekt 3Smart financira Evropska unija iz podonavskega transnacionalnega programa Interreg. Več so projektu 3Smart lahko najdete na naslovu http://www.interreg-danube.eu/3smart.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava