Elektro Primorska predstavila ukrepe za izboljšanje kakovosti napajanja Zgornjega Posočja

Elektro Primorska predstavila ukrepe za izboljšanje kakovosti napajanja Zgornjega Posočja

7. 10. 2015

Predstavniki družbe Elektro Primorska d.d. so se v petek, 2. 10. 2015 v Kobaridu sestali s predstavniki gospodarstva in lokalnih skupnosti Zgornjega Posočja. Na sestanku so povabljenim podrobneje predstavili trenutno situacijo v zvezi s kakovostjo napajanja z električno energijo na območju Zgornjega Posočja ter načrte investicij v prihodnosti.

Družba Elektro Primorska je iz vidika regulacije podvržena številnim aktom, ki določajo kakovost napajanja z električno energijo. Na področju Zgornjega Posočja predpisanih standardov ne presegajo. Industrija se v glavnem pritožuje zaradi upadov napetosti, ki niso prekinitve in so večinoma motnje, ki nastajajo zaradi atmosferskih praznitev oz. strel in drugih zunanjih dejavnikov, ki so specifični za omenjeno področje. Kljub temu, da omenjenih predpisanih standardov ne presegajo, so predstavniki družbe predstavili kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne rešitve za zmanjšanje nihanja napetosti, ki predstavljajo težavo gospodarstvu.

Prisotni so si bili enotni, da je potrebno poskusiti najprej z kratkoročno rešitvijo, zato so se predstavniki družbe Elektro Primorska in štirih družb (Mahle Letrika Bovec, TIK Kobarid, TKK Srpenica, Hidria AET), ki zaznavajo težave z nihanji napetosti dogovorili, da se bodo združili v iniciativo z namenom pridobitve sredstev za kratkoročno tehnološko rešitev oz. bodo poskusili izvesti pilotni projekt, ki bo omogočil rešitev z inovativno tehnologijo ki je na razpolago. Vložki v pilotni projekt bi se delili, saj družba Elektro Primorska samostojno ne more izpeljati ali upravičiti tovrstne investicije. K sodelovanju bodo povabili vse zainteresirane za pilotni projekt.

Poleg tega bodo obudili pismo o nameri iz leta 2010 o skupnem sodelovanju na področju oskrbe z električno energijo Zgornjega Posočja. Podpisnice pisma Elektro Primorska d.d., SENG d.o.o. ter Občina Bovec in Kobarid bodo ustanovile projektni svet in projektno skupino za zagotavljanje koordiniranih in medsebojno usklajenih aktivnosti. Podpisnicam se pridruži tudi GZS Območna zbornica za severno Primorsko. V okviru projektnega sveta in projektne skupine se preuči možnost za nadaljevanje postopkov za gradnjo elektrarne HE Učja in posledično 110 kV daljnovoda in razdelilne transformatorske postaje RTP Žaga.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava