Skupina Elektro Primorska d. d. pristopila k dogovoru o odpisu dolgov

Skupina Elektro Primorska d. d. pristopila k dogovoru o odpisu dolgov

22. 7. 2015

Družba Elektro Primorska d.d. in njena hčerinska družba E 3, d.o.o. sta pristopili k družbenemu dogovoru s katerim bodo odpisani dolgovi socialno najšibkejšim. Odpis dolgov bo potekal pod pogoji in po postopku, določenim z zakonom, ki ureja pogoje za izvedbo obravnavanega ukrepa, ter skladno s sporazumom o izvedbi odpusta dolgov.

Upravičence do odpisa dolga predpisuje zakon in sicer so to osebe, ki so v prvi polovici leta 2015 prejemali denarno socialno pomoč ali varstveni dodatek ali veteranski dodatek, otroški dodatek iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali otroški dodatek v 3. dohodkovnem razredu in je hkrati katerakoli oseba navedena v odločbi o pravici do otroškega dodatka tudi prejemnik dodatka za nego otroka oziroma dodatka za veliko družino.

Predlog za odpis dolgov mora podati dolžnik od 1. avgusta 2015 do 31. oktobra 2015 na obrazcu, ki bo na voljo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na centrih za socialno delo, na sedežih in izpostavah Rdečega Križa Slovenije – Zveze Združenj, Slovenske Karitas in Zveze prijateljev mladine Slovenije.

E 3, d.o.o. bo gospodinjskim odjemalcem, ki izpolnjujejo zakonsko opredeljene pogoje odpisal dolgove v višini do 99 EUR.

Za podrobnejše informacije o postopku odpisa dolgov obiščite spletno stran hčerinske družbe E 3, d.o.o. na povezavi www.e3.si.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava