Evropski projekt SUNSEED uspešno zaključen

Evropski projekt SUNSEED uspešno zaključen

4. 7. 2017

Nova Gorica, 4. 7. 2017. Pretekli teden se je uspešno zaključil zagovor za evropski projekt SUNSEED s področja raziskav pametnih omrežij, na katerem je sodelovalo devet partnerjev iz šestih držav: Slovenije, Nizozemske, Danske, Velike Britanije, Francije in Nemčije.

Projekt SUNSEED se je začel februarja 2014 in je obsegal raziskave na področju pametnih omrežij v okviru evropskega sedmega okvirnega programa. Pametna omrežja so energetska omrežja prihodnosti, njihov namen pa je optimizacija porabe in proizvodnje električne energije za doseganje čim večje energetske in ekonomske učinkovitosti, s čimer se ustvarja dodana vrednost in zmanjšuje vpliv človeka na okolje. Njihovo trajnostno delovanje zahteva nov način povezovanja in zagotavljanja storitev, s tem pa tudi vzpostavitev povsem novega ekosistema.

Poleg oblikovanja primerov uporabe s postavitvijo naprednih konceptov za povečanje spoznavnosti distribucijskega omrežja, je bila vloga družbe Elektro Primorska na primernem delu distribucijskega omrežja postaviti večji testni poligon z vgradnjo v projektu razvitih merilnikov fazorjev napetosti. Slednji predstavljajo enega izmed univerzalnih kazalcev stanja v omrežju za povečanje spoznavnosti obratovanja omrežja. Pri povezovanju merilnikov so bile preizkušene različne dostopovne tehnologije kot so mobilna LTE in UMTS omrežja, optična vlakna in pa satelitske komunikacije. Na osnovi meritev fazorjev napetosti in števčnih meritev iz pametnih števcev, sta bili na delu testnega omrežja razviti aplikaciji ocenjevalnik stanja v realnem času in pa kratkoročno napovedovanje odjema in proizvodnje električne energije.

Zagovor projekta je trajal en dan in pol, predstavnica Evropske komisije in oba ocenjevalca niso našli pomanjkljivosti in so dosežene rezultate na projektu ocenili kot odlične. Še posebej dober vtis je na njih naredilo izvrstno sodelovanje med partnerji in pa celotna zasnova in izvedba testnega poligona, za kar je bila odgovorna Elektro Primorska. Konzorcij partnerjev je samo v zadnjem poročevalnem obdobju na projektu ustvaril kar 1200 strani zgoščene dokumentacije in prezentacij, ki so bile potrebne za formalni del zagovora. Pri tolikšni količini oddane dokumentacije je izjemen uspeh tudi to, da ni bilo treba nobenega oddanega dokumenta popravljati. Ocenjevalci so bili namreč izjemno zadovoljni s kvaliteto poročil in z opravljenim raziskovalnim delom ter z vodenjem projekta. Projekt SUNSEED je imel proračun nekaj manj kot pet milijonov evrov, evropska komisija pa je zagotovila sofinanciranje v višini treh milijonov evrov.

Uspešno sodelovanje med partnerji in uravnotežen proračun projekta kažeta na to, da so vsi partnerji projekta uspešno opravili svojo nalogo.

Iskrene čestitke celotni ekipi, ki je pripomogla k uspehu tega projekta in je s timskim delom in z zglednim sodelovanjem z zunanjimi partnerji dokazala, da lahko premagajo vse prepreke na poti h končnemu cilju.

Predstavniki SUNSEED partnerjev in Evropske komisije na ogledu opreme nameščene v Senožečah (Foto: arhiv Elektro Primorska)

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava