Inštalacija programskega okolja DigSilent PowerFactory v okviru projekta DSElektroDis

Inštalacija programskega okolja DigSilent PowerFactory v okviru projekta DSElektroDis

21. 6. 2023

V okviru projekta DSElektroDis (Načrt za okrevanje in odpornost, javni razpis »Digitalna preobrazba gospodarstva« – JR Digit NOO) smo v družbi Elektro Primorska pridobili licenco in uspešno inštalirali programsko okolje DIgSilent PowerFactory, ki v svetovnem merilu predstavlja eno izmed najsodobnejših in izpopolnjenih orodij za izvajanje analiz v elektroenergetskih omrežjih.

Program ni univerzalna rešitev za vse probleme, pokriva pa večji del potreb po podrobnih omrežnih analizah, ki jih imamo v razvoju in obratovanju ter omogoča optimizacijo omrežja glede na dejansko stanje, potrebe in ekonomiko posamezne odločitve. Ena izmed prednosti je tudi standardizacija vhodnih podatkov za grajenje modela, ki nam bo olajšala odločanje tako pri integraciji ADMS (advanced distribution management system) in drugih rešitev.

V naslednje koraku je v sklopu projekta DSElektroDis predvidena integracija programa z ustreznimi IT/OT podatkovnimi viri preko oblačne integracijske platforme. Šele po tej integraciji, bodo program in na osnovi njega razvite posebne aplikacijske rešitve, predani v splošno interno uporabo.  Na ta način se je Elektro Primorska glede možnosti za učinkovito odločanje na osnovi naprednih analiz postavila ob bok večjim in najnaprednejšim distribucijam v Evropi.

DSElektroDIS

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava