Razpis kadrovskih štipendij za šolsko leto 2023/2024

Razpis kadrovskih štipendij za šolsko leto 2023/2024

5. 6. 2023

Elektro Primorska, d. d., podjetje za distribucijo električne energije, Nova Gorica, objavlja razpis kadrovskih štipendij za šolsko leto 2023/2024.

Elektro Primorska, d. d., podjetje za distribucijo električne energije, Nova Gorica, objavlja razpis kadrovskih štipendij za šolsko leto 2023/2024.

Štipendije bomo ponudili  skupno osmim dijakom ali študentom naslednjih izobraževalnih programov:

  • ELEKTROTEHNIKA – srednješolski, dodiplomski in magistrski študij (študijski program elektroenergetika ali napredni elektroenergetski sistemi)
  • RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA – magistrski in dodiplomski študij

Štipendistom bomo poleg štipendij nudili opravljanje obvezne delovne prakse v urejenem delovnem okolju in pod strokovnim mentorstvom v vsakem šolskem oz. študijskem letu, seznanitev z najsodobnejšimi tehnologijami in možnost zaposlitve po uspešno zaključenem izobraževanju.

Prijavi za štipendije je potrebno predložiti kratek življenjepis in kontaktne podatke ter zadnje šolsko spričevalo ali potrdilo o opravljenih izpitih. Potrdilo o vpisu za šolsko leto 2023/2024 bo potrebno dostaviti naknadno.

Prijavo na razpis pošljite najkasneje do 30. 6. 2023 na elektronski naslov info@elektro-primorska.si ali po pošti na naslov Elektro Primorska, d. d. Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica s pripisom »Razpis za kadrovsko štipendijo«.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava