Motena dobava električne enrgije zaradi težkega snega in padavin

Motena dobava električne enrgije zaradi težkega snega in padavin

9. 12. 2020

Informacije o prekinitvah električne energije na napravah distribucijskega elektroenergetskega sistema Elektra Primorska.

Informacije o prekinitvah električne energije na napravah distribucijskega elektroenergetskega sistema Elektra Primorska.

Brez napajanja je ob 18.00 uri še 120 odjemalcev.

Na Tolminskem ostaja brez elektrike Gorenja Trebuša, kjer se monterji trudijo, polomljenih je precej drogov, in veliko potrganih žic in bo najverjetneje v celoti odpravljen šele jutri. Na transformatorsko postajo Dolgi Laz smo namestili diesel agregat.

Na Goriškem bo do jutri brez elektrike Zgornji Lokovec.

Vse razpoložljive ekipe Elektra Primorska so še na terenu in se trudijo, da bi čim prej sanirale povezovalne daljnovode in bi lahko čim prej vsem odjemalcem zagotovili normalno oskrbo z električno energijo

Prosimo za razumevanje.

_______________________

 

Zaradi težkega snega in obilnih padavin je ponoči prihajalo do okvar električnega omrežja in posledično do prekinitev dobave električne energije na več mestih distribucijskega področja Elektra Primorska. Vzroki so podrta drevesa in drogovi ter pretrgane žice daljnovodov. Brez napajanja je bilo ob 8. 00 uri 160 transformatorskih postaj (TP) in skupaj 2.200 odjemalcev.

Na Bovškem je brez napajanja okolica Bovca, vključno s Trento in Logom pod Mangrtom.

Na Tolminskem Bukovski vrh in Gorenja Trebuša in del področja na Idrijskem.

Na Goriškem je brez napajanja del Kanalskega, tudi Kal nad Kanalom.

Na Ajdovskem je brez napetosti področje nad Črnim Vrhom, Predmeja, Otlica, Lokovec, Čepovan.

Na Obali pa je zaradi vode brez elektrike del Izole (Baredi). Ta okvara bo v kratkem sanirana.

Skupaj je trenutno približno 2.200 odjemalcev še brez električne energije.

Vse razpoložljive ekipe Elektra Primorska so na terenu in se trudijo, da bi čim prej vsem odjemalcem zagotovili normalno oskrbo z električno energijo, vendar je že dostop do mesta okvare zaradi večjih količin snega ponekod močno otežen.

Prosimo za razumevanje.

Elektro Primorska, d. d.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava