Nadzorni svet imenoval predsednika uprave družbe

Nadzorni svet imenoval predsednika uprave družbe

10. 5. 2016

Nadzorni svet družbe Elektro Primorska d.d. je na seji dne 10. 5. 2016 soglasno imenoval g. Uroša Blažico za predsednika uprave družbe Elektro Primorska d.d. za mandatno obdobje štirih let, pri čemer mandat prične teči 1. 7. 2016.

Na podlagi natančno predstavljenega programa za naslednje mandatno obdobje, z ambicioznimi cilji poslovanja družbe in skupine, ustreznimi rešitvami za izzive, ki jih elektroenergetski trg predstavlja v naslednjih letih, je dosedanji predsednik uprave, g. Uroš Blažica prejel zaupanje nadzornega sveta za vodenje družbe Elektro Primorska d.d. tudi v naslednjem štiriletnem mandatnem obdobju.

Nadzorni svet družbe Elektro Primorska d.d.

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava