Nova brošura o elektromagnetnih sevanjih

Nova brošura o elektromagnetnih sevanjih

23. 3. 2015

Izšla je nova brošura »Naprave za distribucijo električne energije – električna in magnetna polja« (projekt Forum EMS).

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava