Strateška konferenca elektrodistribucije 2015

Strateška konferenca elektrodistribucije 2015

3. 4. 2015

Dejavnost distribucije električne energije ima v Sloveniji že več kot stoletje dolgo tradicijo. Razvoj elektrodistribucijskega omrežja je vedno sledil potrebam, razvoju in posebnosti lokalnega okolja. V ospredju vseh prizadevanj za kakovostno in zanesljivo oskrbo z električno energijo je bil od nekdaj končni odjemalec.

Ker smo distributerji električne energije prisotni v vsakem slovenskem gospodinjstvu, si prizadevamo za alternativno rešitev obstoječe organiziranosti področja distribucije električne energije. Le-ta je namreč preveč usmerjena k centralizaciji, ki ne samo ovira, ampak tudi onemogoča razvoj distribucije. Zato smo se predstavniki elektrodistribucijskih podjetij odločili, da predlagamo drugačno, bolj neodvisno in ustreznejšo rešitev, v kateri se zavzemamo za podelitev koncesij neposredno podjetjem za distribucijo električne energije. S koncesijami bo omogočen kakovosten in učinkovit nadaljnji razvoj dejavnosti distribucije električne energije, prilagojen potrebam in posebnosti lokalnih okolij, v katerih delujejo. Prepričani smo namreč, da trenutna ureditev ni optimalna, kar potrjujejo tudi ugotovitve Računskega sodišča.

Z namenom ustvarjanja nove prihodnosti za distribucijo električne energije v Sloveniji

Vas vabimo na prvo

“STRATEŠKO KONFERENCO ELEKTRODISTRIBUCIJE SLOVENIJE 2015”,

ki bo v četrtek, 23. aprila 2015, od 9. ure dalje,

v Hotelu Habakuk v Mariboru.

Na konferenci vam bomo predstavili delo elektrodistribucijskih podjetij, ki je ključnega pomena za izvajanje nalog distribucije električne energije, in njihov pomen v lokalnih skupnostih, predvsem ob upravljanju omrežja med izpadi električne energije.

Prav tako vam bomo predstavili, zakaj so nujne spremembe, ki bi vodile do razvoja stroškovno bolj učinkovitega, kakovostnega in zanesljivega distribucijskega omrežja Slovenije.

Dogodek je namenjen vsem ključnim odločevalcem in javnostim v elektroenergetski panogi. Z vašo pomočjo si namreč želimo oblikovati enoten strateški dokument, ki bo povzemal način organiziranosti slovenskih distribucijskih podjetij. V ta namen vas spodbujamo k sodelovanju v razpravi in predstavitvi konkretnih predlogov na to temo.

Natančnen program bomo posredovali v prihodnjih dneh, udeležba na dogodku pa je brezplačna.

Pridružite se nam in aktivno sodelujte na brezplačnem posvetu!

Bodite obveščeni o izklopih

Na obveščanje o načrtovanih izklopih se lahko prijavi samo uporabnik omrežja na področju Elektro Primorska d.d.

Prijava